maandag 30 maart 2009

PAG-bijeenkomst over Maatschappelijke Zichtbaarheid

In het overleg van het Platform Antroposofische Zorg (PAG) waarin vertegenwoordigers bijeenkomen uit de diverse geledingen van de antroposofische zorg, Patiënt-cliëntvertegenwoordigers, Zorgaanbieders, Producenten, Opleidingen, Onderzoeksinstellingen en Medische Sectie, is het afgelopen jaar van verschillende kanten het thema “Identiteit van de antroposofische gezondheidszorg” belicht.
Deze bijeenkomsten met in eerste instantie vertegenwordigers uit deze geledingen waren zeer inspirerend.

Op 26 mei a.s. 18.00 tot 21.30 uur wil het Platform een brede bijeenkomst organiseren om over dit thema niet alleen in gesprek te zijn maar ook zichtbaar te maken naar anderen.

Dit zal ook het thema zijn: "Maatschappelijke Zichtbaarheid".
We willen dit thema graag van verschillende kanten belichten:

- Na een algemene inleiding over de Identiteit van de antroposofische zorg, willen we ingaan op de vraag::
- Hoe wordt de zichtbaarheid ervaren vanuit de therapeutica? Vervolgens:
- Wat is de ervaring vanuit een institutionele zorgaanbieder? Tenslotte:
- Hoe kunnen we de zichtbaarheid vergroten ten behoeve van de aanwas van nieuwe medewerkers, voor de opleidingen.

De voorbereidingsgroep bestaande uit Annemieke Janssen, Truida de Raaf en Adri Benschop, is druk doende het programma verder uit te werken.

Inmiddels hebben Derk Klein Bramel, directeur Arta Verslavingszorg en Peter Staal, antroposofisch huisarts in Tilburg (van het programma "Uitgedokterd") toegezegd hieraan hun medewerking te zullen verlenen.

Het belooft een interessante avond te worden. Noteert u alvast de datum!

Geen opmerkingen:

 
Site Meter