woensdag 15 april 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Interesse voor deelname aan onderzoek naar hooikoorts?

Het Louis Bolk Instituut is regelmatig op zoek naar mensen met hooikoorts die willen meewerken aan onderzoek naar de werking van natuurlijke geneesmiddelen.

Mensen met hooikoorts hebben in de lente en de zomer klachten van snotteren, niezen en hoesten door diverse pollen die de natuur produceert. Van mei tot juli zijn het vooral de graspollen die de klachten veroorzaken. Het onderzoek naar de werking van natuurlijke geneesmiddelen zou op termijn kunnen leiden tot een betere behandeling van hooikoorts.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Rutger Amons van het Louis Bolk Instituut via email: r.amons@louisbolk.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer), of bel tijdens kantooruren naar: 0343 523860. Ook als u meer wilt weten over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het Louis Bolk Instituut.
Het Louis Bolk Instituut verricht al meer dan dertig jaar wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Uitgangspunt is de natuur als bron voor kennis over het leven. Het instituut vervult op haar werkterrein een pioniersfunctie, gericht op nieuwe inzichten en inspirerende wegen in onderzoek.

Nieuwe poli Zonnehuizen

West-Friesland heeft er een nieuwe polikliniek bij. Een initiatief van de stichting Zonnehuizen.

De polikliniek aan de Nieuwe Steen is door de stichting opgezet voor kinderen tot 18 jaar die met psychische problemen kampen. ,,We hebben nog geen wachtlijst.''
De stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd werkt al jaren elders in het land met de opvang van kinderen en jongeren die in de knel zijn geraakt. Dat varieert van ambulante hulp tot opvanghuizen en psychiatrische begeleiding. Men werkt op basis van de antroposofie, waarbij elk kind wordt geholpen met een natuurlijke leefomgeving en een gezond leefritme. Dat geldt voor kinderen die psychisch in de knoop zijn geraakt, of voor kinderen met een verstandelijke beperking. De verwijzing naar de polikliniek aan de Nieuwe Steen 2, gebouw E-F, gebeurt in de regel door de huisarts, bureau Jeugdzorg of een kinderpsychiater.

Europese actie vóór o.a. antroposofica gaat door!

Er is een actie gaande, richting Europese Parlement, voor

• vrijheid van onderwijs
• vrijheid van therapiekeuze
• behoud van biologisch-dynamische landbouw

1 miljoen handtekeningen kunnen van invloed zijn, daarom wordt iedere lezer van dit bericht gevraagd zijn handtekening te zetten via http://www.eliant.nl/.

De actie is gestart door verschillende Europese NonGouvernementele Organisaties (NGO's) die vanuit de antroposofie werken, en pleitbezorger zijn van de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en vrijheid van keuze in een pluriforme samenleving.

Weer een congres over ‘integrative medicine’

Op 20 maart j.l. vond het congres van de artsenvereniging voor biofysische geneeskunde plaats onder het motto “Samen genezen”. Sprekers waren de inmiddels beroemde Pim van Lommel en de internationale expert Ervin Laszlo.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter