dinsdag 13 oktober 2009

Grootscheepse aanpassingen gebouwen op Bronlaak


Woon- en werkgemeenschap Bronlaak gaat de bebouwing op het bijna veertig voetbalvelden grote terrein aan de Gemertseweg in Oploo rigoureus aanpakken.

In totaal wordt ruim 1.600 vierkante meter aan woon- en werkruimte gesloopt, 2.800 vierkante meter aan woon- en werkruimten komt ervoor terug. Dat brengt het totaal aan bouwoppervlakte op 13.500 vierkante meter. Bronlaak houdt de mogelijkheid open om in de toekomst met nog eens duizend vierkante meter aan bebouwing uit te kunnen breiden. De aanpassingen zijn nodig omdat onder meer de slaap- en zitkamers te klein zijn en een aantal werkplaatsen voldoet niet meer aan milieuhygiënische eisen. Op Bronlaak wonen momenteel 131 cliënten en 60 werknemers met kinderen.

Volgens Max Philippens, hoofd bouw- en vastgoed bij Stichting Zonnehuizen waar Bronlaak onderdeel van is, is het niet de bedoeling dat het bewonersbestand wordt uitgebreid. “De ingrepen zijn vooral noodzakelijk om de woonruimte per bewoner te vergroten. In de toekomst kan het aantal cliënten eventueel met zes worden uitgebreid.”

Ook het parkeerbeleid wordt aangepast. De parkeerplekken die verspreid over het terrein liggen verdwijnen. In de plaats daarvan worden bij de ingang van Bronlaak 34 extra parkeerplaatsen aangelegd, wat het totale aantal op 79 brengt.

Tevens verschijnt op het terrein een stiltemonument voor overleden bewoners van Bronlaak. Aan een speciaal vormgegeven muur kunnen nabestaanden naamplaquettes van overledenen laten plaatsen. De totale kosten van de grootscheepse aanpassingen worden geraamd op negen miljoen euro. Meteen nadat de gemeenteraad van Sint Anthonis de Bronlaak-plannen maandag 21 september heeft goedgekeurd, wordt met de eerste werkzaamheden begonnen.

Bron: De Gelderlander van 14 september 2009

Geen opmerkingen:

 
Site Meter