dinsdag 2 maart 2010

Actuele ontwikkelingen op De Vijfsprong

Nieuws vanuit zorgboerderij Urtica/De Vijfsprong te Vorden:

Net niet voor onze boeren!

Het was woensdag 20 januari spannend tot het laatste moment: zouden onze boeren op de BioVak 2010 in Zwolle de innovatieprijs krijgen? Helaas: ‘De Koperen Schop’ ging naar boerderij Ruimzicht in Halle. Een eervolle tweede plaats voor onze vernieuwende serrestal en de zuivelverwerking betekende echter wel de nodige reclame. In de Stentor van 21 januari stonden wij dan ook volop in de belangstelling (met foto en al).

En weer genomineerd

En wat lazen we in diezelfde Stentor, maar dan een paar dagen eerder (16 januari 2010)? ‘De twee zorgboerderijen op het Vordense landgoed Hackfort, ’t Hofhuis en de Hoogkamp, zijn genomineerd voor de Publieksprijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010. Met deze prijs wil de provincie Gelderland ruimtelijke projecten in het zonnetje zetten.’ En verderop wordt beschreven, waarom we zijn genomineerd: ‘Het gaat in dit project om een kleinschalige voorziening die op sympathieke wijze gebruik maakt van de rust, de sfeer en zelfs vruchtgebruik (onder andere hout) van de omgeving.’ Op 25 maart wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Ondertussen kan iedereen stemmen voor ons project voor de publieksprijs. Kijk maar op: http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/10/685.html.

Koetshuis op Hackfort

Het ontwerp voor een theehuis in het koetshuis op landgoed Hackfort is klaar. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de huidige sfeer en het gebruik van het landgoed. De beoogd exploitant, Driekant Ambachtscentrum, ziet in het ontwerp spijtig genoeg onvoldoende mogelijkheden om tot een gunstige exploitatie te komen en ziet daarom op zakelijke gronden af van verdere samenwerking. Natuurmonumenten en de Driekant zijn tot een bevredigende afronding gekomen en gaan op een goede manier uit elkaar. Natuurmonumenten gaat verder op de ingeslagen weg om een theehuis te realiseren. Onder de naam ‘Hackfort in beweging’ werkt Natuurmonumenten, samen met onder meer onze instelling, aan de ontwikkeling van nieuwe functies op het landgoed. Daardoor kan het unieke karakter van Hackfort worden behouden en zorgen we voor een ‘levend’ landgoed, waar mensen kunnen genieten van natuur en cultuur. Dit krijgt vorm in de verbouw van boerderijen tot zorgboerderijen, het organiseren van educatieve- en culturele activiteiten. Ook het realiseren van een theehuis hoort daarbij.

Evaluatiemiddag en meerjarenbeleidplan

Op 26 februari hebben wij een bijzondere evaluatiemiddag. Wij gebruiken onze ervaringen van de afgelopen jaren namelijk voor het gezamenlijk maken van een identiteitsbeeld van onze instelling. De vraag zal luiden: ‘wat zijn de kwaliteiten en kenmerken van Urtica?’ Om die vraag enigszins in banen te leiden zal Ad van der Hulst ons helpen. Hij gebruikt daarbij het ‘identiteitsspel’. Deze middag is gelijk de start voor het werken aan het nieuwe meerjarenbeleidplan voor 2011-2016. Op deze bijeenkomsten zijn medewerkers, zorg- en hulpvragers, de boeren, de winkeliers en de leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter