donderdag 17 juni 2010

Van de redactie


Deze 16e editie van De Digitale Verbreding heeft langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. De tijd heeft echter niet stilgestaan en er zijn weer belangrijke stappen gezet in het proces van omvorming van de NVAZ.

Sinds de vorige editie van 2 maart heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Een verslag hiervan in concept treft u hieronder aan. Wederom is er voor gekozen om het verslag hiermee vrijwel onverkort in De Digitale Verbreding op te nemen. Enkele details, onder meer de opmerkingen in de rondvraag, zijn hier weggelaten. Het volledige verslag wordt in concept aan de leden toegestuurd en zal in de najaarsvergadering worden vastgesteld.

In de Algemene Ledenvergadering is een besluit tot statutenwijziging genomen, het jaarverslag NVAZ 2009 is vastgesteld en goedgekeurd en is het beleidsplan 2010-2013 vastgesteld. Het jaarverslag en beleidsplan 2010-2013 zijn op de website www.nvaz.nl gepubliceerd (zie ‘Publicaties’ en vervolgens ‘Vereniging’).

Ook de omvorming van het bureau NVAZ naar een klein wendbaar en professioneel verenigingssecretariaat is in een nieuwe fase gekomen. Na een overgangsperiode met slechts één verenigingssecretaris a.i. zijn nu twee nieuwe verenigingssecretarissen gestart, mevrouw Willy Verboom en mevrouw Linda te Wierike, respectievelijk per 1 april en per 10 mei. Daarmee breekt na een tussenfase een tijd aan waarin veel ontwikkelingen opnieuw opgepakt en projecten opgestart gaan worden.

Linda te Wierike zal met ingang van de volgende editie van De Digitale Verbreding de plaats van Maarten Michiel Mahler als hoofdredacteur innemen.

Rest nog te zeggen dat de datum voor de volgende ALV is vastgesteld op dinsdag 23 november 2010.

Redactie

Geen opmerkingen:

 
Site Meter