dinsdag 2 november 2010

Rode draad in de biografie - 18 september


Verslag symposium ‘Biografie en Identiteit’ op 18 september, bij het 21-jarig jubileum van Therapeuticum Mercuur, Eindhoven.

De zon scheen op het allereerste symposium van Therapeuticum Mercuur ‘Op zoek naar de rode draad in de Biografie’, in het Novaliscollege. Om één uur gingen de deuren open en betraden meer dan tweehonderd gasten de hal, het kloppend hart van deze dag. Hier stonden ook stands van de therapeuten van Mercuur, Instituut Blokdijk, Gezondheidskring Aorta, Patiëntenvereniging Antroposana, Duo Onyx, het Biografisch Instituut en de tafel met toepasselijke boeken van de Toermalijn.

De dag begon met een meeting met instructies voor alle vrijwilligers onder leiding van de jubileumcommissie bestaande uit Josée Kruip, Nand van der Pluijm en Henk Verboom. Zij werden ‘niet gehinderd door enige ervaring met het organiseren van een symposium’ zoals Henk later zou verklappen. Hier werden de eerste rode draden ontrold door de prikkelende presentatrice van het symposium, Annemoon Langenhoff. Het thema van de rode draden werd prachtig doorgevoerd door de hele aula, tot in de boeketten toe en verweven aan het eind van de dag. Bij het verlaten van het pand kreeg eenieder het uitgesproken gedicht van Christian Morgenstern, versierd met een rode draad, mee naar huis.

Dagvoorzitter Henk Verboom opende de middag inhoudsvol, waarna de eerste spreekster, schrijfster en beeldend therapeute Jeanne Meijs, stilstond bij het belang van het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Hoe kunnen de kansen en de uitdagingen van deze levensperiode begrepen en benut worden? Harry Scholberg verbond de drie fasen van zeven jaar (geboorte van etherlichaam, astraallichaam en Ik-organisatie) met de gaven van Drie Koningen en voerde de Vierde Koning ten tonele (sprookje verteld door Annemoon Langenhoff), met wie op weg een aanzet ontstaat voor de identiteit. De eerste zeven jaar was het thema van de voordracht van Edmond Schoorel, kinderarts kindertherapeuticum in Utrecht. Welke innerlijke houding past het beste bij de opvoeding van het kind-als-mens, het kind-als-medemens en het kind-als-zichzelf.

Zoveel inspiratie al vóór de pauze. Annemoon zorgde voor de intermezzo’s en er was een sfeervolle muzikale bijdrage van Onyx.

Vervolgens sprak Jacques Meulman, psycholoog, over levende, waarachtige beelden die de wilskracht van de mens wekken waardoor de biografie zijn weg en richting kan vinden. De innerlijke vraag tot 21 jaar: ‘Krijg ik een beeld van mezelf?’, de volgende 21 jaar: ‘Krijg ik mezelf in beeld?’ en na het 42e levensjaar: ‘Kunnen deze beelden mijn initiatieven voeden en dragen?’ Myriam Driesens, priester van de Christengemeenschap, hield ons voor dat de opgroeiende mens zich min of meer vanzelf ontwikkelt tot aan de fase van 28 tot 35 jaar. Voor wie daarna niet stil wil blijven staan, zijn er heel wat groeiwegen. De meeste sluiten aan bij de beleving van een religieusspirituele dimensie en benadrukken het belang van een innerlijke scholing.

Daarna volgde het slotwoord van Nand van der Pluijm en de afsluiting door Henk Verboom.

De rode draden brachten ons samen en versierden ook het afsluitende glas dat de laatste gasten hieven – wat later dan gedacht. Volgens mij, en velen met mij: Mercuur staat op de kaart! Een betekenisvolle dag voor de antroposofie, voor Eindhoven.

Wij danken iedereen die bij deze dag betrokken was, als gast, als spreker, presentatrice, als zeer gewaardeerde vrijwilliger – onder wie ook fotograaf Emile Kruip en vormgeefster Elise Vogels. De verzorging bij en door Novalis was een toegevoegde waarde. Op de website www.mercuur.praktijkinfo.nl vindt u foto’s van deze dag. De teksten van de voordrachten zullen als/zodra ze beschikbaar komen, te vinden zijn via de link ‘activiteiten Mercuur’.

Tot slot: Josée, Nand en Henk, de Jubileumcommissie – als bestuurslid van Mercuur denk ik

namens alle aanwezigen te spreken als ik diep respect uitspreek voor jullie inzet en veel waardering voor het resultaat. Dank voor deze inspirerende dag!

Esther Stafleu, bestuurslid

.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter