vrijdag 11 februari 2011

Nel Lievegoed-Schatborn overleden


Op vrijdag 4 februari is Nel Lievegoed-Schatborn op 101-jarige leeftijd overleden in Zeist.

Samen met haar man Prof. Bernard Lievegoed stond zij aan de wieg van de antroposofisch geïnspireerde zorg in Nederland. Meer dan 60 jaar heeft zij zich als arts en directrice liefdevol ontfermd over de vele kinderen, die in Zonnehuizen Veldheim-Stenia behandeld en verzorgd werden. Zij allen, kinderen, ouders en medewerkers, noemden haar altijd met diep respect ‘Dokter Schatborn’.

Tegelijk is zij gedurende tientallen jaren de drijvende kracht geweest achter meerdere zorginitiatieven en zorginstellingen op antroposofische basis. Met haar grote persoonlijke inzet en praktische instelling vormde zij daarin een belangrijke verbindende factor.

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders is als samenwerkingsorganisatie voor de gehele antroposofische gezondheidszorg, en als rechtsopvolger van het voormalige Heilpedagogische Verbond en de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg, veel dank verschuldigd aan zowel Nel Lievegoed- Schatborn als haar man Bernard Lievegoed. Zij zijn van grote betekenis voor de initiatie van de antroposofische gezondheidszorg, dagelijks worden daar nog de vruchten van geplukt.

Nel-Lievegoed Schatborn werd geboren op 14 juni 1909 in Rotterdam. Ze maakte via een vriend kennis met de antroposofie. Enige tijd later leerde ze Bernard Lievegoed kennen. Die vroeg haar om in het door hem opgerichte Zonnehuis te komen werken, een instituut voor antroposofische heilpedagogie. Ze zei ja en begon hier in november 1934. Ze was net een maand daarvoor afgestudeerd. Van inwerken was geen sprake, want er heerste net een mazelenepidemie. Ze kreeg de kans om zich te bewijzen en ze greep die kans.

Eerst woonde ze, net als iedereen, in het grote huis van Veldheim. Later kreeg ze een kamer in de aanbouw die in 1933-1934 tot stand kwam en die tot de afbraak in 1991 sindsdien altijd ‘de nieuwbouw’ bleef heten. Op 22 november 1935 huwde ze Bernard Lievegoed. In 1937 liet het echtpaar een huis bouwen aan de Prof. Sproncklaan.

De verbintenis tussen Nel Lievegoed-Schatborn en de Zonnehuizen is altijd zeer hecht gebleven. Tot op hoge leeftijd was ze leidinggevend werkzaam op het instituut. Ook nadat ze haar actieve werkzaamheden had neergelegd, stond ze nog iedere ochtend bij het ‘ochtendlied’ tussen de kinderen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter