woensdag 25 mei 2011

Nieuwsberichten


Frans Broekhuizen weg als bestuurder van Zonnehuizen

F.J. (Frans) Broekhuizen, arts, heeft in goed overleg met de raad van toezicht besloten zijn bestuurstaken bij Zonnehuizen per direct over te dragen aan mw. J.J.M. (Jutta) Hodapp.

Jutta Hodapp is momenteel lid van de raad van toezicht. Zij zal haar lidmaatschap tijdelijk neerleggen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid op interim-basis op zich nemen. Achtergrond van deze bestuurswisseling is de slechte financiële situatie bij Zonnehuizen. Zonnehuizen kent over het jaar 2010 een fors negatief bedrijfsresultaat. Hierbij is duidelijk geworden dat dit niet een incidenteel tekort betreft, maar dat er structureel te veel kosten worden gemaakt. Er is een herstelplan opgesteld. Uitvoering hiervan dient Zonnehuizen weer een solide basis te geven.

Het herstelplan heeft geen negatieve gevolgen voor de uitbreidingsprojecten Genneper Parken in Eindhoven, het Hermes Huis in Bosch en Duin en Oldenhove in Loenen.

Bron: http://www.zorgmarkt.net/?m=news&f=detail&id=47674


Brasserie Keuken van Hackfort

Natuurmonumenten heeft het koetshuis op landgoed Hackfort verbouwd tot horecavoorziening. Zorginstelling Urtica de Vijfsprong vestigt hierin brasserie Keuken van Hackfort, waar Eric van Veluwe de scepter zal zwaaien. In de brasserie werken mensen met een zorgvraag. De koks van de Keuken van Hackfort werken met biologische dagverse streekproducten, waarvan een deel uit de eigen kasteelmoestuin Hof van Hackfort komt.

Een flink aantal boerderijen en andere gebouwen op landgoed Hackfort hebben de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren. Dat was voor Natuurmonumenten, eigenaar van het landgoed, aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe functies en economische pijlers voor het landgoed met als doel de unieke samenhang van het landgoed behouden en zorgen voor een ‘levend’ landgoed, waar mensen kunnen genieten van natuur en cultuur. Onder de naam ‘Hackfort in beweging’ werken Natuurmonumenten en zorginstelling Urtica de Vijfsprong sinds 2004 hierin samen.

Zie ook: http://www.keukenvanhackfort.nl/


Eerste paal Kinderdagcentrum De Appelboom (Midgard)

Onder grote belangstelling werd op 31 maart op traditionele wijze (en dus met vereende krachten!) de eerste paal geslagen voor de nieuwe behuizing van De Appelboom. Naast het gebouw van het kinderdagcentrum – dat aan de rand van het terrein van Midgard zal verrijzen – komen er drie geschakelde gebouwen. Eén hiervan is een groepswoning en één wordt opgedeeld in vier appartementen. Deze zijn bedoeld voor bewoners van Midgard. In het derde gebouw komt een medewerkerswoning. Woningcorporatie Wooncompagnie tekent voor de realisatie van het project.

Bron: http://www.raphaelstichting.nl/index.php?id=287


Proeftuin Integrative Medicine

Begin maart 2011 is een Proeftuin voor Integrative Medicine van start gegaan voor patiënten met chronische gewrichtsklachten en allergie. Het doel is om tot een geïntegreerde aanpak te komen en in kaart te brengen wat de zorgconsumptie, behoeften en ervaringen zijn met complementaire zorg.

Het project loopt van 2011-2014, wordt gefinancierd vanuit subsidie van het Fonds PGO en wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van het Patiënten Platform Complementaire Geneeswijzen, het Van Praag Instituut, Zorgbelang Groningen en het Louis Bolk Instituut. Verder werkt het projectteam intensief samen met het Nikim, diverse zorgverzekeraars, CAM-artsen, de Reumapatiëntenbond, de Vereniging voor Allergiepatiënten en de NPCF.

De aandoeningen waarop het project zich primair richt, chronische gewrichtsaandoeningen en allergische klachten, komen veelvuldig voor bij zowel kinderen als volwassenen. Verwacht wordt dat geïntegreerde zorg, dat wil zeggen een combinatie van reguliere en complementaire zorg, tot gezondheidswinst leidt.

Bron: http://tinyurl.com/5svptrl

Geen opmerkingen:

 
Site Meter