woensdag 26 oktober 2011

Herfstcongres 25-26 november 2011: Overbeweeglijke & apathische kinderen


Visie en behandeling in de verschillende therapieën op antroposofische grondslag en in de pedagogiek

Geert Groote College, Amsterdam

Centraal staat de problematiek van overbeweeglijke en apathische kinderen. Beweging in innerlijke en uiterlijke zin vormt het natuurlijk levenselement van kinderen. Er kunnen zich twee polaire vormen van verstoring voordoen: enerzijds een overmaat aan beweging die de ontwikkeling in de weg staat, anderzijds juist een gebrek aan beweging, waardoor de ontwikkeling op een andere wijze stagneert. In de huidige tijd komt overbeweeglijkheid onder kinderen frequent voor, getuige de alom aanwezige ADHD-diagnostiek, maar ook het aandeel van apathische kinderen moet niet worden onderschat, getuige de vele kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Dit congres wil ingaan op de achtergronden van de polariteit tussen overbeweeglijkheid en onbeweeglijkheid in de ontwikkeling van kinderen vanuit antroposofisch perspectief. Allereerst geven twee sprekers hun visie op deze problematiek. Vervolgens wordt een grote diversiteit aan therapieÎn die binnen de antroposofische gezondheidszorg beschikbaar zijn via werkgroepen aangeboden, naast een aantal pedagogisch georiënteerde werkgroepen. Tenslotte volgt er nog lezing over het gebit als spiegel van de mens in zijn (gestoorde) ontwikkeling.

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, therapeuten werkzaam in de antroposofische gezondheidszorg; leraren in het (vrijeschool)-onderwijs en medewerkers in pedagogische instellingen en instituten. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Sponsors

Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag en Weleda Nederland NV

Stichting Herfstcongres

De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:
Jelle van der Schuit (penningmeester, muziektherapeut)
Xandor Koesen-York (voorzitter, therapeutisch spraakvormer)
Jeannette van der Schuit-Janssen (secretaris, antroposofisch huisarts)

Zie verder http://www.herfstcongres.nl/

Geen opmerkingen:

 
Site Meter