woensdag 18 februari 2009

Eerstelijnszorg

Hoge bloeddruk in de reguliere zorg

De Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 aan 2,4 miljoen mensen één of meer antihypertensiva.

Ongeveer de helft van hen gebruikt één antihypertensivum, de andere helft gebruikt er twee of meer. Antihypertensiva behoren tot diverse groe­pen: diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS- remmers. De consumptie van deze laatste groep stijgen het hardst. De daarmee gepaard gaande kosten, zonder de vergoeding voor de werkzaamheden in de apotheek, komen uit op € 360 mil­joen. Mede als gevolg van het zgn. preferentiebeleid (sturing door zorg verzekeraars) zijn deze kosten 9,2 procent lager dan de € 395 miljoen van 2007. (Bron: SFK).

Medisch onverklaarbare klacht vooral lichamelijk benaderd

Bij patiënten met medisch onverklaarbare klachten richten (niet complementair werkende) artsen zich te eenzijdig op de lichamelijke kant. Ook als een patiënt signalen afgeeft die wijzen op een emotionele of psychische oorzaak van de klachten, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BioPsychoSocial Medicine.

Doktersconsult via internet neemt vlucht (telezorg)

(Niet complementair werkende) artsen stellen steeds vaker diagnoses op afstand door gebruik te maken van internet.

Volgens Ksyos en TCCN, de twee grootste aanbieders van medische consulten op afstand, zijn bij de organisaties nmiddels vijfduizend van de in totaal ongeveer 8500 huisartsen in Nederland aangesloten. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal teleconsulten dat werd uitgevoerd door Ksyos TeleMedisch Centrum tot meer dan 22.000. Hierbij beoordeelden dermatologen foto’s en informatie over mogelijke huidproblemen die zij elektronisch kregen opgestuurd door huisartsen via een beveiligde internetverbinding.

In de telezorg worden tal van vernieuwingen ingevoerd. Zo werkt TCCN nu met een programma waarmee de thuiszorg foto’s kan maken van mensen die zijn geopereerd. De camera zelf analyseert of de wond goed geneest. Als er twijfel is, kan thuiszorg de gegevens onmiddellijk laten beoordelen door een specialist. Uit onderzoek zou blijken dat patiënten nieuwe toepassingen van de computer in de zorg waarderen. Driekwart van de Nederlanders zou via internet de huisarts willen raadplegen.

Psychosepillen verhogen sterftekans
De- nieuwste generatie medi­cijnen tegen psychoses geven net zoveel bijwerkingen als de oude. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de pillen net als de oude een flink verhoogd risico opleveren op plotseling overlijden door hart­problemen. Vooral ouderen en kinderen zijn extra kwetsbaar.

De middelen wor­den in Nederland buiten de geregi­streerde indicaties om ook voorge­schreven aan patiënten met ADHD en autisme.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter