woensdag 18 februari 2009

Gehandicaptenzorg

VGN helpt bij stopzetten zorg gehandicapten

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een interne handreiking verspreid onder zorgaanbieders voor verstandelijk gehandicapten, om te helpen bij het stopzetten van de zorgverlening aan ‘moeilijk behandelbare cliënten’ en om nieuwe gehandicapten te weigeren.
In de handleiding van de VGN staat: “Er is geen wettelijke verplichting om met een geïndiceerde cliënt een zorgovereenkomst te sluiten.” Maar ook de zorgaanbieder heeft een verantwoordelijkheid, aldus de VGN.

Cao-akkoord gehandicaptenzorg (nog niet rond!)


CNV Publieke Zaak en werkgeversorganisaties in de gehandicaptenzorg VGN en MEE hebben een cao-akkoord bereikt. De andere partijen, ABVAKABO FNV, NU’91 en FBZ, hebben te laat gereageerd en hebben zich daardoor buiten spel gezet.

Er zijn afspraken gemaakt over een loonstijging van 3 procent en de mogelijkheid decentraal door te onderhandelen over een (deel-)cao waarin individuele werknemers zeggenschap krijgen over hun arbeidsvoorwaarden. Werknemers zouden dan zelf keuzes kunnen maken op het gebied van verlof, levensloopregeling en scholing. De looptijd van de cao is van 1 januari 2009 tot 1 maart 2010.

Correctie: De CAO is nog niet verbindend verklaard!

Actie ’s Heeren Loo: slimme of domme truc?

Nu de onderhandelingen over de CAO-gehandicaptenzorg moeizaam verlopen, heeft Werkgever ‘s Heeren Loo (gehandicaptenzorg) eenzijdig het oude sociaal plan aangemeld als cao bij het ministerie van SZW. De AbvaKabo/FNV is ontstemd. De werkgever moest weten dat de vakbond zich niet in het sociaal plan kan vinden en dus ook geen voorstander is van het aanmelden als cao.

Inmiddels heeft ABVAKABO FNV samen met betrokken de vakorganisaties die het oude Sociaal Plan ondertekend hebben, dan ook direct bezwaar aangetekend bij het ministerie. Voor werknemers betekent e.e.a., dat het oude sociaal plan doorloopt en dat de individuele werknemer alleen op basis van zijn arbeidsovereenkomst hiertegen in actie kan komen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter