woensdag 18 februari 2009

Levende ouder- en verwantenverenigingen


Bij de diverse heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen bestaan meestal ouder- en verwantenverenigingen (meestal, minder precies, ‘ouderverenigingen’ genoemd).

Sommige leiden een redelijk actief bestaan, andere zijn in stilte vervallen, andere opgeheven. De ouders en andere verwanten met wie we in het LOV contact hebben, zouden het liefst verenigingen zien die een stabieler karakter hebben.

Als u hier klikt volgt het tweede artikel van het Landelijk Ouderverbond (LOV) over ouder- en verwantenverenigingen. Het eerste staat in de VERBREDING nr. 10 (september 2008)

2 opmerkingen:

Michel Gastkemper zei

Ik heb dit tweede artikel van Steven ten Brinke van het LOV gelezen. Er valt best wel wat over te zeggen, maar ik ben geen ouder. Daarom beperk ik me op dit moment tot de twee zinnen op bladzijde 3 die me opvielen:
‘Een actieve ouder- en verwantenvereniging is van groot belang voor elke instelling. Ze dient als feedbackorgaan waarin een grote hoeveelheid deskundigheid ligt opgeslagen en als steun in moeilijke tijden (die we op dit moment trouwens doormaken).’
Welke moeilijke tijden worden hiermee bedoeld, kun je daar wat concreter over zijn?
Oja, toch nog één ding dat me inviel bij het lezen: volgens mij kun je soortgelijke geluiden als in deze tekst ook horen bij ondernemingsraden van dezelfde instellingen. Misschien een idee om eens te gaan buurten?
Met dank voor het heldere artikel,
Michel Gastkemper

Steven ten Brinke zei

Michael Gastkemper! Bedankt voor je reactie. Met 'moeilijke tijden' wordt gedoeld op de situaties die ontstaan doordat allerlei heilpedagogische en sociaaltherapeutische verworvenheden onder druk komen te staan door de nieuwe landelijke financiele kaders.
De daaruit ontstaande en onstane problemen moeten o.i. samen met de ouders/verwanten worden aangepakt.

 
Site Meter