woensdag 18 februari 2009

Overig Nieuws

Klinieken mogen niet opereren

(Kosmetisch) Medisch Centrum Silhouet in de Sophiastraat in Breda en de dependance te Weert, beide geleid door Belgische artsen, mogen geen operaties meer uitvoeren.
Volgens de IGZ (inspectie) voldoet de hygiëne in de operatiekamers niet aan de eisen. Medische instrumenten worden na gebruik niet goed schoongemaakt en vuile en schone instrumenten worden onvoldoende van elkaar gescheiden. Patiënten krijgen een verdoving, zonder de aanwezigheid van een anesthesist en de lucht in de behandelkamers bevat teveel bacteriën door een gebrekkige zuiveringsinstallatie.

IJsselmeerziekenhuizen krijgen 18 +12,5 + 3,6 + 2 miljoen euro

Het Rijk verstrekt de IJsselmeerziekenhuizen een liquiditeitskrediet van 12,5 miljoen euro, dat moet worden terugbetaald. De gemeente Lelystad scheldt de ziekenhuizen een achtergestelde lening van 3,6 miljoen kwijt. Daarnaast wees de NZa op 2 februari 2009 de noodlijdende ziekenhuizen 18 miljoen euro toe.

Nederlands-Duits Woonzorgcomplex

In het Duitse Suderwick is het onlangs geopende woonzorgcentrum Het Bultenhuis via een brug verbonden met het Nederlandse verpleeghuis Dr. Jenny in Dinxperloo.

Een ideale mogelijkheid voor de Duitse gezondheidszorg om Nederlandse patiënten te ‘vangen’, en omgekeerd.

Nederlandse zorg dupe van gebrekkig Europese integratie

De Nederlandse gezondheidszorg krijgt op termijn meer last van de gebrekkige Europese integratie dan andere landen. Nederland zal als kleine nationale markt niet in staat zijn de noodzakelijke ontwikkelingen bij te houden waardoor de kwaliteit en de innovatie van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk komen te staan, aldus de KPMG.
Een Europees voorstel voor verdere Europese integratie stuitte vorig jaar op grote weerstanden van nationale overheden die hun eigen zorgmarkt wensen te beschermen.

‘Expansiezucht nekt Philadelphia Zorg’

Uit een rapport van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) blijkt dat het - voormalige - bestuur en de raad van commissarissen van de stichting Philadelphia zorg hebben gefaald in hun ongebreidelde expansiezucht.

Twee van de drie commissarissen zijn afgetreden. De IGZ is verscherpt toezicht opgedragen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter