woensdag 18 februari 2009

Instellingen Algemeen

Arts en verpleegkundige geregeld oneens, verpleegkundige in de lift

Artsen en Verpleegkundigen verschillen regelmatig van mening over de behandeling van patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Verpleegkundigen en Verzorgenden (LEVV), in samenwerking met de KNMG. Het gaat om dilemma’s als gevolg van een verschil van inzicht of mening tussen de verschillende professionals. Verpleegkundigen/verzorgenden leggen zich dan vaak neer bij de mening van de arts of besluiten naar eigen inzicht te handelen, of vertrekken.

Onlangs heeft de minister besloten de specialistische verpleegkundige te gaan erkennen, wat een opwaardering van dit beroep betekent en de wens, te vertrekken, zal doen afnemen.

Reorganisaties op het werk gaan meestal gepaard met stress en gezondheidsklachten

Uit een onderzoek van FNV-Bondgenoten in het najaar 2008 blijkt dat bij 41 procent van de werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie hebben meegemaakt, dit geleid zou hebben tot gezondheidsklachten zoals stress, spanningen en slapeloosheid. Ook blijkt dat werknemers meer betrekken bij de veranderingen kan helpen de gezondheidsklachten te verminderen.

Driekwart van de werknemers vindt overigens dat er in het eigen bedrijf best efficiënter gewerkt kan worden.

Goed nieuws voor de tegenstanders van marktwerking.

Er is een wetsvoorstel door Kamerleden ingediend, om het kartelverbod voor kleine bedrijven te versoepelen. Het CDA, VVD en PvdA willen dat bedrijven die gezamenlijk minder dan tien procent marktaandeel hebben onderling ongestoord afspraken mogen maken over prijzen en marktafbakening. Zo kunnen kleine ondernemingen gezamenlijk opboksen tegen de inkoopmacht van het grootbedrijf. De grens ligt nu nog op vijf procent marktaandeel. Een groeiend aantal gemeenten overweegt de marktwerking in de thuiszorg op een laag pitje te zetten.

’Zorginstellingen moeten zuinig zijn op hun oudere werknemers’

De zorgsector moet niet alleen nieuwe, jonge mensen aantrekken, maar ook oudere werknemers zien te behouden. Maar dan moeten 50-plussers wel op waarde worden geschat, meent de projectleider van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.

„Het kwam steeds terug. 50-plussers die zeiden: “Er wordt vaak een beroep op ons gedaan om extra diensten te draaien, om flexibel te zijn. En we springen ook vaak in. Dat kan omdat we niet meer de zorg voor kleine kinderen hebben, al doen nu onze ouders vaak een beroep op ons. Maar het wordt volstrekt normaal gevonden. Die positieve inbreng wordt nauwelijks opgemerkt, terwijl wel allerlei negatieve etiketten op oudere werknemers wordt geplakt.”

De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe door de vergrijzing. Er is al veel aandacht voor de instroom van nieuwe, jonge mensen in onze sector. Maar wordt nog te weinig nagedacht hoe we ouderen voor de zorg kunnen behouden. Terwijl ze wel hard nodig zijn.

Tip: verzeker uw vrijwilligers bij de gemeente

Bussemaker ondertekent op 29-1 een convenant vrijwilligersverzekering, waarin gemeenten gewezen wordt op de mogelijkheid voor vrijwilligers een verzekering af te sluiten.
Het Kabinet stort jaarlijks 4 miljoen euro in het Gemeentefonds. Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers.
Instellingen kunnen proberen de verzekering van hun vrijwilligers bij de gemeenten onder te brengen, die er immers geld voor krijgen!

Indicatoren vanaf 2010 verplicht voor iedereen binnen ggz, vvt, en ziekenhuizen

Het registreren van de indicatoren binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is nu al verplicht voor zorgaanbieders met een WTZi-erkenning. Vanaf 2010 zijn de indicatoren voor alle zorgaanbieders binnen de sectoren ggz, vvt en ziekenhuizen verplicht.
De indicatoren maken onderdeel uit van het jaardocument maatschappelijke verantwoording.

U kunt de kwaliteitsindicatoren vinden in het document ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg’ (pdf, 1.06MB). Voor de GGZ: op de pagina ‘Basisset 2007-2008’ van de website Zichtbare Zorg.

Kabinet ondersteunt zorgsector

Instellingen krijgen extra geld ter compensatie van hogere rente bij leningen voor nieuwbouw. ‘Om vertraging bij bouwplannen van zorginstellingen te voorkomen, zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de vergoedingen die zorginstellingen krijgen voor rente aanpassen.’ Zo luidt een van de kabinetsmaatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis voor een aantal cruciale sectoren te beperken.

Onafhankelijke financiering cliëntenraden

VWS wil de positie van cliëntenraden versterken. In de (komende) Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) krijgen cliëntenraden de beschikking over een eigen budget.
Het budget wordt gebaseerd op een werkplan en een begroting die de cliëntenraad zelf opstelt. Daarmee is het budget niet langer afhankelijk van de wensen van het bestuur.

Doel is het wetsvoorstel WCZ vóór de zomer voor advies aan te bieden aan de Raad van State.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter