dinsdag 17 maart 2009

Algemeen Nieuws

Zestig procent meisjes haalt vaccinatie

Van de meisjes die werden opgeroepen voor de eerste vaccinatie tegen het hpv-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, is slechts zestig procent verschenen.

Dat is aanzienlijk minder dan de 75 procent waarop het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op had gehoopt. Tegenstanders van het toevoegen van deze vaccinatie aan het rijksvaccinatieprogramma, spreken van een mislukking. Er zou, statistisch, slechts een geringe kans op baarmoederhalskanker zijn. Het vaccin is bedoeld voor persoonlijke bescherming, maar een aandoening kan ook vroegtijdig opgespoord via een uitstrijkje, en zou dan nog te behandelen zijn. Het effect van deze vaccinatie is pas na vele jaren te beoordelen.

“Gezonde Scepsis” roept sceptische reactie op

Het initiatief “gezonde scepsis” dat menigmaal kritiek uit op behandelwijzen met medicijnen, is door de minister van VWS organisatorisch ondergebracht bij de stichting DGV, Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
Nefarma (koepelorganisatie Farmacie) is bang dat de minister daarmee negatieve publiciteit over medicijngebruik wil aanjagen. Dit wordt door de minister ontkend. De Tweede Kamer bemoeit zich ermee.

Weinig overstappers

Verzekerden hadden tot 1 februari 2009 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.
In 2008 switchte 3,5 procent van de verzekerden naar een andere zorgverzekeraar; in 2009 daalde dit percentage tot 3%, ondanks het feit dat het aantal collectieve verzekerden is toegenomen naar 62%.

Negatief resultaat basisverzekering

In tegenstelling tot de afgelopen twee jaren waarin de gemiddelde marge op de basisverzekering verbeterde, lijkt dit jaar weer een verslechtering op te treden.
De hoogte van de gemiddelde nominale premie (inclusief collectiviteitskortingen) ligt 2% onder de door het Ministerie van VWS afgegeven kostendekkende rekenpremie (€ 1.074). Dit leidt tot verlies van totaal € 320 miljoen; het verlies zal versterkt worden door de tegenvallende beleggingsopbrengsten, die nu niet meer het verlies kunnen compenseren.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter