dinsdag 17 maart 2009

Antroposofische (en Complementaire Zorg)

Ouderenzorg

Met ingang van 1 januari jl. heeft Antroz, de Antroposofische Woonzorggroep, haar lidmaatschap van de NVAZ opgezegd. De NVAZ en haar bestuur betreuren dit besluit ten zeerste en dankt de Raden van Toezicht en Bestuur evenals de medewerkers van Antroz voor hun jarenlange inzet voor de antroposofische ouderenzorg.

De antroposofische ouderenzorg is nu (binnen de NVAZ) alleen door Het Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag vertegenwoordigd.

Aanvulling n.a.v. een reactie van Antroz:
Antroz is een antroposofische woonzorggroep en zal dat ook blijven. Zij heeft alleen het lidmaatschap van de NVAZ opgezegd.

De NVAZ zoekt bestuursleden

Voor het op een adequate wijze laten functioneren van de Vereniging is de NVAZ op zoek naar betrokken en enthousiaste bestuursleden.
Bestuursleden worden aangesteld op basis van profielen die de vereiste deskundigheden en de herkenbaarheid voor de verschillende sectoren beschrijven. Zij vertegenwoordigen niet een bepaalde sector, maar zijn verantwoordelijk voor het besturen van de gehele vereniging.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de algemene ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de functie van de Vereniging en dat zij buiten de NVAZ maatschappelijk actief zijn.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie of kent u mogelijke kandidaten die aan het profiel voldoen, dan kunt u dit tot 15 april 2009 schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van het Bureau de heer drs. A. Benschop.
Voor nadere informatie kunt u zich tot hem wenden of tot de voorzitter van het Bestuur, de heer drs. A. Vroon, tel 06-22807744.

Klik hier voor een uitgebreidere Profielschets.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter