dinsdag 3 maart 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Ambtenaren van VWS geven per ongeluk een brief vrij over ‘alternatief’

Voordat VWS met Justitie en Economische Zaken had overlegd, gaf een ambtenaar van VWS een vertrouwelijk brief vrij van minister Klink, waarin hij een aantal maatregelen tegen alternatieve èn tegen falende artsen aankondigde.

De brief werd haastig ingetrokken.
In de brief werden maatregelen aangekondigd om ‘alternatieve’ artsen èn falende artsen aan te pakken, naar aanleiding van de affaire r ondom Sylvia Millecam, die overigens zelf een behandeling tegen borstkanker had geweigerd omdat haar vader aan een vergelijkbare, toen foutieve diagnose was bezweken.
Kern van de brief is het voorstel om artikel 96 van de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg), zodanig aan te passen, dat het 'bui­ten noodzaak' de gezondheid van een ander schaden niet een overtreding is, maar een misdrijf. Gevolg: gevangenisstraffen voort dokters.

Reactie uit het veld op de inhoud van de brief

De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde) acht de voorstellen niet erg doelmatig. Het probleem is dat justitie vrijwel niets kan beginnen met het begrip schade of de kans daarop. Daarom treedt justitie bijna nooit op.
De samenwerkende vereniging van complementaire artsen waaraan de antroposofische artsen deelnemen, staat achter de maatregel. Gediplomeerde artsen die een ernstige fout maken, moeten kunnen worden gestraft. Antroposofische artsen willen zich niet encanailleren met charlatans.
De voorzitter van de homeopathische artsenvereniging VHAN vindt het jammer dat de minister alleen naar Millecam verwijst, maar niet naar de neuroloog in Twente die ernstig verwijtbaar in de fout is gegaan.

Wetenschappelijk status Acupunctuur

Op 29 januari 2009 lezen we in de NRC de kop: Acupunctuur beetje beter dan nep-acupunctuur....
En de eerste zinnen: Acupunctuur op traditioneel Chinese wijze verlicht pijn een klein beetje beter dan een nep-acupunctuur behandeling. Het effect van deze nep-acupunctuur scoort overigens ook weer iets hoger dan standaard pijnbehandelingen.
De behandelaars (St. Iocob) vinden dit een opzettelijke negatieve verdraaiing van de onderzoeksresultaten en streven naar: a) meer steun in academische centra; b) binnen academische centra ingezet als pijnbehandeling en c) neurobiologisch bewijs voor werkzaamheid.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter