dinsdag 3 maart 2009

Overig Nieuws

“Wij hebben te lang onze plas opgehouden”zegt de nieuwe koepelvoorzitter NVZ

De nieuwe voorzitter van de Ziekenhuizen (NVZ) , oud LPF-minitser Roelf de Boer, wil een aantal misstanden in de sector aanpakken. “We hebben te lang onze plas opgehouden.” Het belangrijkste is , dat ziekenhuisdirecteuren gemiddeld slechts 2,8 jaar hun positie kunnen uitzitten.
Het eerste jaar kijkt zo iemand rond, het tweede jaar is hij effectief, en in de rest van de tijd, – 0,8 jaar – zijn vooral de specialisten alweer aan zijn stoelpoten aan het zagen.’

Hij wil de zelfstandige positie van specialisten aanpassen. In de ‘toelatingsovereenkomst’ die een specialist sluit met een ziekenhuis, moeten de gezagsverhoudingen tussen management en medisch specialist duidelijker worden omschreven. De positie van het management – de raad van bestuur in het bijzonder – moet zo steviger worden. Ook moet de raad van toezicht professioneler worden
Er is een transparantieparadox. Steeds meer dingen die niet goed gaan worden zichtbaar – terecht. Maar het tegenstrijdige is dat je vooral daarop wordt afgerekend. Kijk naar de spoorwegen. Die worden overladen met kritiek over vertragingen. Maar alleen in Zwitserland rijden de treinen in Europa beter op tijd. Met de zorg moeten we niet in dezelfde val trappen.’

Britse huisarts verdient het best

Terwijl de Europese en ook de Nederlandse huisarts de laatste twintig jaar (gecorrigeerd voor inflatie) minder is gaan verdienen, steeg het inkomen van de Engelse huisarts flink. Hij werd de best betaalde huisarts in Europa, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de Universiteit Maastricht in BMC Health Services Research.
Terwijl vroeger werd gekeken naar algemene bevolkingskarakteristieken, wordt nu voor de financiering van huisartsen gekeken naar hun patiëntenpopulatie. Er wordt rekening gehouden met het aantal ouderen en chronisch zieken in de praktijk, of de praktijk in de stad of op het platteland ligt, of in een achterstandsgebied.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter