woensdag 4 maart 2009

De Digitale Verbreding, uitgave 2

Van de redactie:

Voor u heeft u de tweede uitgave van de Digitale Verbreding.

Op 2 maart j.l. vond een overleg plaats op het Ministerie van VWS over de BTW gezondheidskundige diensten. Een gesprek op aandringen van de Tweede Kamer over het voorstel om BTW te gaan heffen over de diensten van bepaalde beroepsbeoefenaren in de zorg. Hieronder een korte impressie van het overleg en de visie van de NVAZ daarop.

Er zijn twee nascholingscursussen waarvoor we graag uw aandacht vragen.

In deze uitgave verder een samenvatting van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode. Het is gerubriceerd per sector. (Zoals ook in de geprinte versie steeds vermeld, zijn niet alle formuleringen diepgaand overwogen. Eventuele tekortkoningen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.)

Voor de informatie per sector kunt u ook gebruik maken van links rechts:

- In de rubriek "Blogarchief" vindt u ook eerder geplaatste en gearchiveerde informatie. U vindt daar ook een verwijzing naar de Agenda van de NVAZ en over Opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de antroposofische zorg.

- Wilt u informatie over een bepaald thema dan kunt u gebruik maken van de Rubriek: "Labels".
Reacties zijn van harte welkom.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter