dinsdag 17 maart 2009

Instellingen Algemeen

SCP verwacht sterke stijging gebruik jeugdzorg

Het aantal jongeren dat een beroep doet op provinciale jeugdzorg neemt de komende jaren toe , blijkens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van VWS.

Het SCP verwacht een toename van gebruikers van pleegzorg en ambulante zorg. Bij deze laatste vorm gaat het om kortstondige zorg, vaak in de thuissituatie. Het beroep op dagbehandeling en residentiële zorg - waarbij een jongere wordt opgenomen - neemt volgens het SCP straks af. In totaal zullen in 2011 naar verwachting 94 duizend jongeren provinciale jeugdzorg ontvangen. In 2007 telde deze zorg 78 duizend gebruikers.

Ook keek het SCP naar de kenmerken van jongeren die met jeugdzorg te maken krijgen. Risicofactor is of het een jongen betreft, een kind met een lage opleiding, komende uit een eenoudergezin, en/of een gezin met een niet-westerse achtergrond en /of een gezin met een laag inkomen. Dat wisten we allemaal al.

Sterfte aan chronische aandoeningen

Elk jaar overlijden er in Nederland ongeveer 135.000 mensen.

Het aantal dat sterft aan een chronische aandoening blijkt tussen 1996 en 2006 met ongev eer 6% te zijn toegenomen. Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van dementie steeg van 1996 tot 2006 met 75%. Dientengevolge is het aandeel patiënten dat sterft in een verpleeghuis ook iets toegenomen.

Naar verwachting neemt de sterfte door chronische aandoeningen in de toekomst toe. Hierdoor zullen steeds meer mensen een beroep gaan doen op palliatieve zorg.

RVZ: Goed bestuur voorwaarde voor betere kwaliteit van zorg

Raden van Bestuur moeten mogelijkheden krijgen om medisch specialisten ter verantwoording te roepen. Aan de raden van toezicht, die de directies controleren, moeten meer eisen worden gesteld.

Dat staat in het een adviesrapport ‘Governance en kwaliteit van zorg’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), dat minister Klink recent in ontvangst nam.

Specialisten te veel macht

Volgens de RVZ hebben medisch specialisten te veel macht binnen ziekenhuisorganisaties.

Specialisten controleren via eigen commissies elkaars functioneren, maar de ziekenhuisdirectie krijgt vaak geen inzicht in de rapportages. Voor de zomer stuurt de minister nog een brief naar de Tweede Kamer over toezicht in de zorg.

Omgevingsfactoren in kliniek van invloed op patiënt

Karin Dijkstra (gepromoveerd 6-3-09) onderzocht de effecten van muziek, natuur en kleur in zorgomgevingen. Dit zijn elementen die ingezet kunnen worden om een healing environment te creëren.

Klassieke muziek in de wachtkamer van de huisarts zorgt ervoor dat de patiënt rustiger wordt. Deze is door de muziek minder gestrest als hij de behandelkamer binnenloopt. Hetzelfde experiment met popmuziek leverde geen significante resultaten op. De muziekvoorkeur speelt geen rol.

Ook onderzocht de promovenda het effect van planten en kleur in ziekenhuiskamers en behandelruimten. Hieruit bleek dat een plant, of zelfs een schilderij van een boom, een stressreducerend effect heeft op de patiënt. Dit kan bijdragen aan een vlotter herstel. De effecten van kleur zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke karaktereigenschappen van de patiënt. Wel werd duidelijk dat een witte behandelkamer professionaliteit uitstraalt en ervoor zorgt dat patiënten meer over zichzelf vertellen aan bv. een psycholoog.

Voor Klink is Amerika een voorbeeld

Een verzekeraar mag mede-eigenaar van een ziekenhuis worden. Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) is hier niet op tegen en ziet er zelfs de voordelen van, zo zei hij onlangs in het Radio 1-Journaal.

Klink denkt dat als zorgverzekeraars zich inkopen in ziekenhuizen, meer aandacht gaat naar preventie. Zorgverzekeraars hebben er immers een groot belang bij dat zorgaanbieders vooral preventief te werk gaan, zegt hij. Meer preventie kan ervoor zorgen dat mensen minder vaak naar het ziekenhuis of de huisarts moeten, en dat betekent minder kosten. "Dat hebben we in Amerika gezien. Het kan echt een meerwaarde voor ons zijn in de gezondheidszorg."

UVIT: revalidatieprogramma in Duitsland succes

Honderden Nederlandse knie- en heuppatiënten van verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) laten zich in Bielefeld opereren.

UNIT biedt haar klanten sinds twee jaar de mogelijkheid te revalideren in een revalidatiekliniek in Duitsland na een knie- of heupoperatie. Patiënten worden geopereerd door een gespecialiseerde arts in het Städtischen Klinikum in het Duitse Bielefeld en revalideren in de nabijgelegen Median-revalidatiekliniek.

Onderzoek onder de patiënten zou volgens UVIT uitgewezen hebben dat zij erg enthousiast zijn over het arrangement.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter