woensdag 15 april 2009

"Yes we Care", Congres Ministerie VWS over Langdurige zorg, 5 juni 2009

Aan allen die de (langdurige) zorg een warm hart toedragen

De langdurige zorg is een prachtige sector waar vele cliënten elke dag zorg en aandacht ontvangen van hoog gemotiveerde professionals. Tegelijkertijd verandert de vraag naar zorg (meer ouderen, meer chronisch zieken, meer co/multi-morbiditeit) en neemt onverminderd toe. Mede daardoor blijven de kosten stijgen en groeit het beslag op de arbeidsmarkt.

De samenleving stelt hogere eisen en we zullen met verhoudingsgewijs minder mensen meer moeten gaan doen. Dit geldt misschien wel in het bijzonder voor de langdurige zorg.Tal van ingrijpende veranderingen hebben we de afgelopen jaren voor de kiezen gekregen; ook tijdens de eerste twee jaar van deze kabinetsperiode. En er staan ons nog de nodige uitdagingen te wachten.

Daarom nodigen wij iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de langdurige zorg uit voor Yes We Care, om op 5 juni in het Spant in Bussum met staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker, te spreken over de problemen en vooral de oplossingen van de komende twee jaar en verder.
Behalve met haar, kunt u tijdens Yes We Care in gesprek met onder meer futuroloog Paul Ostendorf, schrijver Kluun (‘Komt een vrouw bij de dokter’), Olympisch medaillewinnaar Maarten van der Weijden, Anne Mei The en vele anderen. Daarnaast zijn er meer dan 20 workshops over onderwerpen als Personeel en Arbeid in de zorg, tips & tricks uit de praktijk van de ouderenzorg, maar bijvoorbeeld ook over de beeldvorming rond de zorg door campagnestrateeg Kay van de Linde. Verder zijn er rondetafelgesprekken, een informatiemarkt en excursies naar zorginstellingen in de buurt.

Kijkt u op http://www.langdurigezorg.nl/ voor meer informatie over het programma en om u aan te melden als deelnemer. Daarnaast kunt op deze website nu al uw ideeën over de langdurige zorg met elkaar en staatssecretaris Bussemaker delen.

Deelname aan Yes We Care is gratis. We zien er naar uit om u op vrijdag 5 juni te ontmoeten in het Spant te Bussum! Yes We Care.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geen opmerkingen:

 
Site Meter