woensdag 15 april 2009

Eerstelijnszorg

Uitkomst Benchmark (onderlinge vergelijking) WMO

Gemeenten sluiten contracten af met zorgaanbieders in het kader van de huishoudelijke hulp in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gemeenten zijn sinds 2007 zelf verantwoordelijk voor de indicaties voor hulp bij het huishouden. Ruim 170 gemeenten hebben in 2008 aan de benchmark WMO deelgenomen. Sindsdien is er in de benchmark een verschuiving in het cliëntenbestand hulp bij het huishouden: het aandeel cliënten dat HH2 (huishoudelijke werkzaamheden inclusief organisatie van het huishouden) ontvangt was in 2007 nog 50% en in 2008 liep dit terug naar 37%.

Sinds de invoering van de WMO is ook een stijging van het aantal aanvragen voor WMO-hulpmiddelen te zien, van 19 aanvragen per 1000 inwoners in 2006 naar 27 aanvragen per 1000 inwoners in 2007. Dit heeft echter niet geleid tot een stijging van het aantal toekenningen.

Gemeenten krijgen sigaar uit eigen doos

Gemeenten ‘krijgen’ extra geld voor mensen die door bezuinigingen op de AWBZ-hulp bij de gemeentelijke zorgverlening moeten aankloppen. Staatssecretaris Bussemaker VWS heeft met de gemeenten afgesproken dat ze daar bijna € 130 miljoen voor ‘krijgen’, zei ze op 1 april 2009 in de Tweede Kamer. Het is een sigaar uit eigen doos, want de gemeenten hebben vorig jaar gezamenlijk € 257 mln bespaard op de Wmo-uitgaven waarvan ze € 130 mln niet hoeven terug te geven.
De staatssecretaris wil dat alleen mensen die echt niet zonder kunnen, nog in aanmerking komen voor begeleiding die wordt betaald uit de volksverzekering AWBZ. Een deel van de AWBZ-klanten die hun zorg in rook zien opgaan, kan bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp. Om de gemeenten daar niet de dupe van te laten worden, mogen ze geld houden.
De ’bonte hond’
De Staatssecretaris gaat gemeenten overigens de namen verstrekken van personen die sinds begin dit jaar geen beroep meer kunnen doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten leveren in ruil daarvoor gegevens van chronisch zieken aan het ministerie.

Oudere niet beter van huisbezoek?
Huisbezoeken door wijkverpleegkundigen zouden geen effect hebben op de gezondheid van ouderen met gezondheidsklachten.

Deze bezoeken kunnen beter worden afgeschaft, zegt een epidemiologe op basis van een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De ouderenzorg krijgt vaak het verwijt dat ze te weinig huisbezoeken aflegt en dat dit de gezondheid van ouderen niet bevordert. Wel maakten de ouderen relatief meer gebruik van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Toch bleek dat de kosten van de gezondheidszorg niet werden beïnvloed.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter