woensdag 15 april 2009

Instellingen Algemeen

Overheveling somatische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet

Revalidatie na een medische behandeling vindt in de meeste gevallen plaats in speciale revalidatiecentra. Die richten zich vooral op mensen bij wie reva­lidatie redelijk snel tot resultaat leidt. Voor ouderen is dit vaak moeilijk reali­seerbaar. Herstel verloopt bij hen sowieso trager. Bovendien hebben veel ouderen last van meer dan één beperking. Gevolg is dat zij vaak revalideren in verpleeghuizen na bijvoorbeeld een heupoperatie. Dit wordt bekostigd uit de AWBZ. De revalidatie in verpleeghuizen is primair gericht op reactive­ren van cliënten om hen zo zelfstandig mogelijk te laten leven. De doel­groep is echter meer gebaat bij intensieve, op fysiek herstel gerichte revali­datie. Dit betekent overheveling van geld uit de AWBZ naar de somatische zorgverzekering.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter