woensdag 27 mei 2009

Eerstelijnszorg

Publieksinformatie pandemie bij Postbus 51

De website van Postbus 51 en het telefoonnummer 0800-1351 bieden actuele publieksinformatie over de Mexicaanse griep. De overheid wijst vandaag onder meer via een advertentie in de landelijke dagbladen op deze informatiebronnen.

Reacties op bezwaren EPD worden verstuurd

Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen opneming van hun medische gegevens in het landelijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) ontvangen hierover binnenkort een brief van het ‘Informatiepunt BSN (Burger Service Nummer) en landelijk EPD’.
Sommige bezwaren kunnen nog niet worden verwerkt vanwege ontbrekende gegevens of bijlagen (bijvoorbeeld een kopie van een identiteitdocument).

Verpleegkundigen willen betere positie

Verpleegkundigen willen dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt dat patiënten direct naar hen toe komen, zonder eerst doorverwezen te worden via de huisarts. Ook willen ze direct voor hun werk betaald krijgen door de zorgverzekeraar. Nu gebeurt dat ook vaak via de huisarts.

De overheid wil huisartsen ontlasten door de medische begeleiding van chronische patiënten voor longziekten (COPD), diabetes, hart- en vaatziekten en hartfalen onder te brengen bij de gespecialiseerde verpleegkundigen. De organisatie van verpleegkundigen V&VN vindt dat prima, maar dan moet de overheid iets doen aan de positie van de verpleegkundigen. De organisatie onderhandelt hierover met de Nederlandse Zorgautoriteit.
De verpleegkundigen willen ook zelf programma's ontwikkelen om de gezondheid van hun patiënten te behouden of weer op peil te brengen. Ze willen de bevoegdheid krijgen om daarvoor zelf contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.
Volgens de verpleegkundigen passen hun plannen in het toekomstbeleid van de regering.

Vaccinatie van kinderen tegen griep op Europese schaal bekeken

De European Paediatric Influenza Analysis Group (EPIA) gaat in acht landen de voor- en nadelen van griepvaccinatie bij kinderen onderzoeken.
In de VS worden kinderen iedere winter gevaccineerd tegen griep, in Europa niet. Het vaccinatieprogramma in de VS breidt zich bovendien steeds verder uit. Oorspronkelijk werden kinderen van 6 maanden tot 2 jaar gevaccineerd, daarna kinderen tot 5 jaar en inmiddels tot 18 jaar. Europa is terughoudend met griepvaccinatie en de Europese praktijk gaat daardoor steeds verder uiteen lopen met die in de VS. In West-Europa heeft alleen Finland ook een speciaal vaccinatieprogramma voor kinderen. In Nederland vaccineren we wel risicogroepen en mensen van 60 plus.

Het NIVEL is gevraagd het project in Europa te trekken vanwege de ervaring met EISS (European Influenza Surveillance Scheme), waarin het jarenlang de griep volgde in Europa.

EU-Hof verbiedt internetapotheken zonder apotheker

De Nederlandse postorderapotheek DocMorris mag in Duitsland en Italië geen filialen meer opzetten. Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag 19 mei 2009 geoordeeld dat de Duitse en Italiaanse wetgeving terecht bepalen dat alleen apothekers een apotheek mogen exploiteren.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter