dinsdag 16 juni 2009

Gehandicaptenzorg

Alternatieve indicatiestelling St. Arduin niet door VWS geaccepteerd

De Stichting Arduin heeft een nieuwe methode voor indicatiestelling ontwikkeld (SIS= Supports Intensity Scale) dat volgens Amerikaans uitgangspunt alleen kijkt naar wat de gehandicapte nodig heeft, niet naar wat hij mankeert. De Stichting hefet de Vaste Commissie voor Volksgezondheid in de Tweede Kamer achter zijn visie weten te krijgen, maar een poging om de SIS-systematiek te vervangen door de CIZ-indicatiestelling wordt door VWS niet geaccepteerd. VWS wil éen systeem voor het hele land. Wel wordt toegegeven dat de SIS-systematiek beter is bij het formuleren van het zorgplan, omdat het uitgaat van vraaggericht denken in plaats van het gewraakte aanbodgerichte.

Kennisplein gehandicaptenzorg

Op 28 mei vond de eerste Kennismarkt voor de gehandicaptensector plaats, waar ruim 300 betrokkenen elkaar ontmoetten om kennis, producten en goede voorbeelden te delen. Dit was tevens het startschot voor het nieuwe Kennisplein Gehandicaptensector en de lancering van de nieuwe website.
In het Kennisplein zijn bestaande initiatieven van het NGBZ (de netwerken), het LKNG (werkplaatsen), de KennisPortal Gehandicaptenzorg van VGN en het Kennismanagement van MEE Nederland verenigd. Andere kennisdragers in de sector zijn ook van harte uitgenodigd om zich aan het plein te verbinden, zoals cliëntorganisaties, expertisecentra, beroepsverenigingen en vakbladen. Zie: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter