dinsdag 28 juli 2009

Eerstelijnszorg

Rijksvaccinatieprogramma op de helling

Naar aanleiding van het echec dat het rijksprogramma gelopen heeft bij de actie “baarmoederhalskanker”, toen slechts 50% van de geplande vaccinaties kon worden gerealiseerd, beraadt men zich nu grootscheeps over het aanbod van een massale vaccinatie tegen de zgn. Mexicaanse griep. Men wil brede groepen uit de bevolking betrekken bij de voorbereiding van de acceptatie en een tweede echec zien te voorkomen. Men ziet als oorzaak “angst” bij de bevolking, maar dit is een misrekening, want het denken over ziekte en gezondheid is sterk aan het veranderen, met steeds groter wantrouwen tegen wat centraal wordt aangeboden.
Onzekerheid over griepvaccin

Het Nationaal Influenza Centrum (NIC) stelt recent dat het onzeker is of Novartis en GlaxoSmithKline (GSK) het ‘Mexicaanse griepvaccin’ inderdaad in de herfst en volgens de afgesproken hoeveelheid van 34 miljoen doses zullen kunnen opleveren. Onzeker is ook, of hun door minister Klink van Volksgezondheid bestelde vaccin voldoende bescherming zal bieden.Er komen volgens het Centrum steeds meer aanwijzingen dat het pandemische H1N1-virus besmettelijker is dan de seizoensinfluenzavirussen. Bovendien is gebleken dat drie stammen van het nieuwe H1N1-virus resistent zijn voor de griepremmer Tamiflu. Ze zijn wel gevoelig voor de griepremmer Zanamivir (Relenza).

In Nederland lag het aantal ziektegevallen op 2 juli op 134. Twee patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn geen sterfgevallen gerapporteerd. Nog steeds is er in ons land geen besmetting van mens op mens vastgesteld.

Baby’s krijgen meer prikken dan nodig

Drie vaccinaties tegen pneumokokken volstaan. Kinderen krijgen vier inentingen tegen pneumokokken. Maar met eentje minder zijn ze net zo goed beschermd, zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht, het Nederlands Vaccin Instituut en het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem.

Klink geeft huisarts een centrale plaats in de zorg voor chronisch zieken
Minister Klink wil, blijkens een brief aan de Tweede Kamer, betere zorg voor chronisch zieken, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor staat z.i. de patiënt centraal en wordt de zorg z.i. beter afgestemd.
Betere zorg voor chronisch zieken is nodig omdat het aantal patiënten dat lijdt aan chronische aandoeningen in Nederland fors toeneemt. Op basis van demografische ontwikkelingen hebben in 2025 naar verwachting bijvoorbeeld 1,3 miljoen mensen diabetes type 1 of 2. Dat is een toename van 35% in 15 jaar tijd.
Bekostiging

De bekostiging gaat plaatsvinden op basis van integrale zorg (functionele bekostiging). Dat betekent dat er 1 prijs komt voor een bepaalde aandoening, en alle zorg die de patiënt voor die aandoening nodig heeft. Daaronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner huisartsen, nurse practitioner, verpleegkundig specialist, medisch specialist en diëtist.

Minister koopt medewerking van de huisartsen

De zorguitgaven stijgen sneller dan de economie en daarom zijn ingrijpende maatregelen in de gezondheidszorg noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat inzichtelijk wordt welke kwaliteit van zorg geleverd wordt tegen welke prijs. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld nog doelmatiger geneesmiddelen voorschrijven dan ze nu doen.

Dat onderschrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het gaat met name om maagzuurremmers en cholesterolverlagers. Om dit te stimuleren gaat minister Klink het inschrijftarief van huisartsen in 2010 verlagen met € 60 miljoen. Huisartsen kunnen dit in 2011 dan weer terugkrijgen als ze doelmatiger geneesmiddelen hebben voorgeschreven. Hiermee introduceert de minister een vorm van prestatiebeloning. Er wordt dus in feite niet gekort op de huisartsenzorg.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter