dinsdag 28 juli 2009

Instellingen Algemeen

Kortingen medisch specialisten

De medisch specialisten worden gemiddeld met 11% gekort, omdat er in 2008 bijna 500 miljoen te veel naar deze beroepsgroep ging. Dat komt deels door een te ruime compensatieregeling voor ondersteunend specialisten als radiologen en medisch microbiologen.

Klink gaat dit wel bijstellen, maar kan de miljoenen die deze specialisten te veel kregen niet meer terugvragen. De specialisten die te veel kregen, moeten nu per 1 januari 150 miljoen inleveren. Ook worden de normtijden voor bepaalde medische handelingen aangepast, wat dertig miljoen euro moet opleveren. De overige 190 miljoen euro moet worden opgebracht door artsen van alle 27 soorten medisch specialismen. De gemiddelde korting bedraagt ongeveer elf procent, heeft de NZa becijferd. De specialisten gaan contrair, stappen uit alle vormen van overleg met VWS en hebben een kort geding tegen de minister aangespannen.

Ziekenhuisdirectie meer macht over medisch specialist

Ziekenhuisdirecties krijgen meer greep op medisch specialisten. De directie moet opdrachten kunnen geven over de manier waarop de specialisten hun werk doen en hoe ze daar verantwoording over afleggen. Het maakt niet uit of de specialist in dienst is bij het ziekenhuis of daar voor eigen rekening werkt.
De minister vindt het onacceptabel dat artsen weet hebben van misstanden, maar de ziekenhuisdirectie er niets over vertellen. Nog erger zijn volgens hem artsen die gewoon doorwerken als ze weten dat de veiligheid van hun patiënten op het spel staat. (ANP)

Slechte liquiditeitspositie van de zorgsector

De liquiditeitspositie van de zorgsector is kwetsbaar. Uit de jaarcijfers van zorginstellingen over 2008 blijken forse negatieve kasstromen en een grote financieringsbehoefte. Tegelijk zijn de banken vanwege de kredietcrisis uiterst terughoudend met het verstrekken van leningen. Dat levert risico's en mogelijke problemen op voor instellingen met een eigen vermogen van minder dan tien procent van de omzet of met negatieve resultaten.

In de rapportage Healthcare sector-analyse 2008 zijn de resultaten en financiële positie over 2008 van de zorginstellingen op een rij gezet. Eén van de opvallendste uitkomsten is dat de zorgsector als geheel vorig jaar een negatieve kasstroom had. Uit de beschikbare jaarrekeningen blijkt dat het gaat om een bedrag van € 900 miljoen. In 2007 was dat nog zo'n € 150 miljoen negatief.Vooral in de ggz is het hard gegaan. De geestelijke hulpverleners hadden in 2007 nog een kasstroom van rond de nul, terwijl dat in 2008 is omgeslagen naar € 900 miljoen negatief. Hier wreekt zich de overgang naar de Zorgverzekeringswet, waarbij voor een groot deel van de opbrengsten het vaste voorschot is vervangen door declaraties per behandeling achteraf. Deze declaraties kunnen pas ingediend worden als de behandeling is afgesloten. Daardoor kan de sector gemiddeld pas een half jaar later zijn omzet afrekenen.

AMC zet gezinspolitiek op de agenda

Het Amsterdamse academisch ziekenhuis AMC zet de discussie over gezinspolitiek op scherp met een medisch-ethisch vraagstuk. Het wil alleenstaande vrouwen de mogelijkheid geven om eicellen in te vriezen. Tegen de tijd dat zij een geschikte partner hebben gevonden, kunnen de eicellen worden bevrucht en tot een zwangerschap leiden. Het AMC wil zo vrouwen de gelegenheid geven tot hun 50ste zwanger te worden.

De mogelijkheid die het AMC nu wil bieden, lijkt in strijd met de gezinspolitiek van het huidige kabinet. André Rouvoet, ChristenUnie-minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier, wordt niet moe vrouwen op te roepen jong moeder te worden. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland kinderen krijgen, is de hoogste ter wereld.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter