dinsdag 28 juli 2009

Interdisciplinaire nascholing Hogeschool Leiden

Interdisciplinaire nascholing vanuit de Hogeschool Leiden voor medewerkers in de gezondheidszorg. Doelgroep HBO en academisch opgeleide medewerkers.

Wegens grote belangstelling wordt deze cursus in het najaar nogmaals in verkorte vorm aangeboden. Dez cursus zal dan inde Hogeschool Leiden plaatsvinden.

Thema:
De verstoorde verbinding
Over hechtingsproblematiek bij kinderen en volwassenen


Hechten is je verbinden met de mensen en met de wereld. Hechten is ook een veilige behuizing vinden in je eigen lichaam, goed in je vel komen te zitten. Het fundament voor dit proces van hechten wordt gelegd in de eerste drie jaren. Een eerste hechtingsstijl heeft zich ontwikkeld en op dit fundament wordt in het leven verder gebouwd.
Gedurende het hele leven speelt hechten en onthechten een rol, zoals bij ziekte en ouderdom, bij een scheiding, bij leven en dood. Ook kun je door de bril van hechting naar veel ontwikkelingsproblematiek kijken, dat is verhelderend en geeft handvatten voor de aanpak. Vanuit de antroposofie zijn er op het gebied van hechtingsproblematiek aanvullende gezichtspunten ontwikkeld die in deze cursus geïntegreerd met algemene gezichstpunten worden behandeld.
Naast hechtingsproblematiek in het algemeen kun je de reactieve hechtingsstoornis onderscheiden die ontstaat in reactie op een verwaarlozende en/of mishandelende opvoeding in de eerste vijf levensjaren. Deze kinderen, die we veel in de instellingen ontmoeten, stellen hun opvoeders voor een moeilijke opgave. Als ze volwassen worden resteert veelal een persoonlijkheids-problematiek. Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg blijken veel zogenoemde gedragsproblemen uiteindelijk te berusten op een hechtingsstoornis.

Het bieden van basisveiligheid en voldoende uitdaging helpt het fundament voor een veilige hechting en zelfvertrouwen te leggen. In deze cursus willen we ons verdiepen in dit thema en inspiratie opdoen om kinderen en volwassenen te helpen de verstoorde verbinding met het eigen lichaam en de wereld zoveel als mogelijk is te herstellen. We willen in beeld brengen welke uitdagingen dat aan ons als begeleiders en therapeuten stelt.
In de ochtenden staat het interdisciplinaire deel van het programma centraal met bijdragen uit verschillende vakgebieden en een gezamenlijke verdieping met behulp van kunsten. In de middagen volgt een uitwerking zoveel mogelijk naar het eigen vakgebied in werkgroepen met behulp van casuïstiek. In de tweede helft van de middag sluiten we gezamenlijk af met oefeningen en spelen.

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernickedreef !! , Leiden
Data: vrijdagen 2 en 16 oktober 2009 van 9.15 – 17.30 uur
Kosten : € 275 inclusief lunch, koffie en thee en reader
Inschrijven: Voor 7 september 2009 per mail middels het inschrijfformulier
Informatie: via http://www.hsleiden.nl/posthbo-kt/aanbod_nascholing of cluster zorg, kontaktpersoon Chantal Jurgens 071-5188414 of email jurgens.c@hslleiden.nl

Geen opmerkingen:

 
Site Meter