dinsdag 28 juli 2009

Vooraankondiging symposium

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de erkenning van de opleidingen in antroposofische zorg en hulpverlening, organiseren wij op 12 november a.s. van 16.00 - 19.30 uur een Symposium.

Tijdens dit Symposium zal onze publicatie met de onderwijsvisie van het Edith Maryon College worden aangeboden aan mw. drs. Alma Kerling, directeur Onderwijs van het domein Mens en Maatschappij van het ROC Mondriaan. Prof. dr. Hans Reinders zal ingaan op de onderzoeken van de Bernard Lievegoed Leerstoel in relatie tot de onderwijsvisie van het
Edith Maryon College.
Een uitnodiging met verdere informatie zal in september aan alle belanghebbenden worden verzonden.

Voor meer informatie:

Esther van der Poel, Edith Maryon College Postbus 560 3700 AN Zeist
tel. 030 694 55 40 fax 030 694 55 90

e.vanderpoel@maryoncollege.nl
file://www.maryoncollege.nl/

Geen opmerkingen:

 
Site Meter