dinsdag 28 juli 2009

Overig Nieuws

Meningsverschil binnen de coalitie over winst in de zorg

Vanwege de grote meningsverschillen tussen CDA en PvdA over de ‘zorg als markt’, hebben de bewindslieden een brief naar de Tweede Kamer geschreven, met een aantal compromis-formuleringen (zie ook onze column ‘cowboys in de zorg’). Ziekenhuizen mogen vanaf 2011 winst uitkeren, maar alleen als zij zich omvormen tot een maatschappelijke onderneming. Binnen deze rechtsvorm krijgen aandeelhouders weinig te vertellen. De bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen is voorbehouden aan het bestuur en de raad van toezicht. Daarbij worden de regels voor de zgn. corporate governance in de zorg betrokken en nieuwe regels voor steun bij fusies en deconfitures.

Bestuurders van zorginstellingen en leden van de raden van toezicht worden straks persoonlijk aansprakelijk voor wanbeleid in hun organisatie.
Klink en minister Hirsch Ballin van Justitie hebben een wetsvoorstel klaarliggen ter realisering van een en ander.
De mogelijkheid tot winstuitkering gaat niet gelden voor instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Private partijen in de thuiszorg, die nu al winst kunnen uitkeren, zullen zich straks moeten conformeren aan de regels van de maatschappelijke onderneming.
Het is nog niet duidelijk of het kabinet instemt met de plannen van Klink en Hirsch Ballin.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter