dinsdag 1 september 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

‘VWS pompt twee ton in mislukt onderzoek’

Het onderzoek van 200.000 euro naar de werking van alternatieve geneeswijzen van het ministerie van VWS is uitgelopen op een mislukking.
De studies naar homeopathie en acupunctuur gingen uit van een ‘rammelende’ onderzoeksopzet. Dat melden Rob Koene, emeritus hoogleraar nierziekten, en Frits van den Dam, emeritus hoogleraar psychologie, in Medisch Contact. Volgens Koene en Van Dam is er sprake van een trendbreuk, omdat de overheid zich al jaren niet bezig houdt met studies naar alternatieve geneeswijzen. Laat staan dat zij dit soort onderzoek subsidieerden. Dit zal voorlopig ook niet meer voorkomen.

Dat meldt een woordvoerster van VWS aan het ND. ZonMw, de uitvoerder van het onderzoek, betreurt dit, omdat het juist de bedoeling was om alternatief werkende artsen bewuster te maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek. De hoogleraren menen dat het onderzoek volstrekts zinloos was, omdat vele onderzoeken in de Verenigde Staten nog nooit goede alternatieve behandelingen zouden hebben opgeleverd.
Het blijft voor sommigen de vraag waarom de onderzoekopzet “rammelde”. Is er sprake van domheid of ‘opzettelijke onopzettelijkheid’ van de kant van VWS?

Genezing door hyperthermie

Het Centrum Hyperthermie in Amsterdam behandelt patiënten op basis van Hyperthermie. Die behandeling past in verschillende therapieën, maar wordt in het bijzonder toegepast bij de behandeling van kanker.

Het Centrum Hyperthermie is een initiatief van de Stichting Hyperthermie. (Hyperthermie wordt al jaren door de Nederlandse arts Robert Gorter in combinatie met andere therapieën in zijn kliniek te Keulen aangeboden; zijn behandelingen waren echter omstreden.)
Hyperthermie betekent letterlijk "verhoogde temperatuur". Al meer dan een eeuw geleden werd geobserveerd dat bij enkele patiënten kanker genas na het doormaken van een infectie met hoge koorts. Tegenwoordig weten we dat een temperatuur van 40 tot 45 °C, dus slechts enkele graden boven de normale lichaamstemperatuur, dodelijk kan zijn voor kankercellen. De moderne hyperthermie behandelingen zijn daarmee veel minder belastend voor de patient dan de oorspronkelijke koortsbehandeling.

Echter, als hyperthermie de enige behandelmethode zou zijn die werd toegepast, zou slechts een gedeelte van de kankercellen verdwijnen. Vandaar dat hyperthermie vrijwel uitsluitend wordt toegepast in combinatie met een andere behandelmethode, zoals radiotherapie of chemotherapie. De hyperthermie-behandeling kan het effect van de andere behandelingen vergroten.
Speciaal voor patiënten en betrokkenen heeft de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF de brochure "Hyperthermie bij kanker" uitgegeven.

“Amerikanen zijn eigenlijk hindoe”

Tijdschrift “Newsweek”(18 aug.) publiceerde de uitkomst van recente onderzoekingen waaruit blijkt dat de opvattingen in de VS langzaam maar zeker steeds hindoeïstischer worden. Dertig procent noemt zich niet christelijk maar religieus; 65 procent vindt dat vele godsdiensten naar het eeuwig leven kunnen leiden, en 25 procent gelooft in reïncarnatie.
Ook in dit opzicht zijn de VS trendsetters.

Homeopaten zonder grenzen in de knel

De Nederlandse afdeling van “Homeopaten zonder grenzen”had in juni een congres georganiseerd: “Homeopathie voor ontwikkelingslanden” waarin geafficheerd werd dat Homeopathie goedkoop, veilig en effectief is voor ontwikkelingslanden. Bovendien is er een kliniek in Malawi, waarin homeopathie verstrekt wordt naast traditioneel Afrikaanse medicijnen.

Minister Koenders had in zijn antwoord op Kamervragen tegen dat laatste geen bezwaar, omdat homeopathie complementair wordt verstrekt. Nu richt de internationale Voice of Young Science Network zich tegen de gedachte, dat homeopathische middelen vertrekt zouden worden tegen ziektes als hiv, tbc, kinderdiarree, griep en malaria. De WHO heeft de kritiek overgenomen in een vorm van ernstige waarschuwing. De praktijk is echter dat veel landen de dure reguliere middelen niet kunnen betalen, en dat je ‘dan wel wat moet’.

Niet-reguliere behandelwijzen

Artsenkoepel KNMG heeft sinds 2008 een nieuwe gedragsregel voor niet-reguliere behandelwijzen.
Kern is dat artsen zich altijd moeten richten op wetenschappelijk bewijs van een behandeling, rekening houdend met wensen en verwachtingen van de patiënt. Alleen onder strenge voorwaarden mag een arts een alternatieve behandeling aanbieden. Hij mag nooit voorbijgaan aan een regu­liere behandeling, ook al wijst de patiënt deze af, zoals bijvoor­beeld bij Sylvia Millecam gebeurde.
De patiënt mag geen schade oplopen. De medicus moet eerlijk zijn over de werking van een be­handeling. En hij moet beseffen dat een artsentitel bij patiënten vertrouwen kan wekken in een behandeling.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter