dinsdag 1 september 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 10

We zijn inmiddels toe aan de 10e uitgave van de Digitale Verbreding.

In de vorige Uitgave hebt u kunnen lezen dat de bestuurlijke structuur en de bureaustructuur van de NVAZ gaat wijzigen. Dat betekent o.a. dat de nieuwe vormgeving van De Digitale Verbreding nog even op zich laat wachten.
Voorlopig gaan we nog op de huidige voet verder.
Wat dit betekent voor de redactie van De Digitale Verbreding is nog niet geheel duidelijk. Het contract van uw hoofdredacteur Adri Benschop bij het bureau van de NVAZ loopt per 1 oktober af. Hij blijft beschikbaar voor de NVAZ maar is ook inzetbaar voor andere klussen via zijn net opgerichte onderneming Benschop Management & Advies.

In De Digitale Verbreding 8 hebben we u verslag gedaan van de PAG-bijeenkomst van 26 mei over "De Maatschappelijke Zichtbaarheid van de Antroposofische Zorg". Jeroen Lutters heeft er nu een zeer lezenswaardig artikel over geschreven waarnaar wij graag verwijzen.
Verder o.a. een recensie van het boek "De beeldvormende bespreking", een boek tot standgekomen in opdracht van Urtica De Vijfsprong, en een leerboek "Gezondheidszorg, ziekte en therapie" van arts Bob Witsenburg.

Huib van de Doel neemt in zijn Column het griepbeleid van onze minister onder de loep.

In oktober vindt de Herfstconferentie plaats van de Heilpedagogische en Antroposofische Instellingen waar ook andere belangstellenden welkom zijn.
Het thema: "Fakkeldragers in de zorg" nodigt daartoe zeker uit. Er is nog plaats.

Ook in deze uitgave een nieuw overzicht van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.
Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.
Wilt u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar: info@nvaz.nl

Geen opmerkingen:

 
Site Meter