dinsdag 13 oktober 2009

Ter lering en vermaak

Bezuinigen per hoofdstuk

Door de economische crisis zijn ingrijpende bezuinigingen nodig. Het vierde kabinet Balkenende neemt voorlopig nog geen besluiten, maar wacht de uitkomsten van de werkgroepen af die het voorjaar worden verwacht. Inmiddels heeft het kabinet de werkgroepen ingesteld die moeten uitzoeken op welke terreinen er bezuinigd kan worden. De navolgende zijn relevant voor de zorg:

A) Productiviteit onderwijs
Beziet de mogelijkheden om de productiviteit in de verschillende onderwijssectoren te verbeteren. Er moet 20 procent van 20,3 miljard euro worden bezuinigd. Voorzitter is R. Smit, van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

B) Innovatie en toegepast onderzoek
Bestudeert de uitgaven op de terreinen innovatiebeleid en toegepast onderzoeksbeleid. Er moet 20 procent van 1,7 miljard euro worden bezuinigd. Voorzitter is G. Lankhorst van Gasterra.

C) Op afstand van de arbeidsmarkt
Kijkt naar de uitkeringen ingevolge de Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand, de WAO en de Wet Werk en Inkomen. Ook verwante regelingen worden bezien, zoals de AWBZ. Er moet 20 procent van 19,5 miljard euro worden bezuinigd. Voorzitter is R. Kuipers van ministerie van BZK.

D) Curatieve zorg
Verdiept zich in de collectieve uitgaven op dit gebied. Het gaat om alle kosten die worden gedaan in het kader van de zorgverzekering. Het gaat onder meer om kosten van ziekenhuizen en huisartsen. Er moet 20 procent van 33 miljard euro worden bezuinigd. Voorzitter is M. Camps van het ministerie Sociale Zaken.

E) Langdurige zorg
Houdt zich bezig met alle uitgaven in het kader van AWBZ, zoals de verzorging en verpleging van ouderen en gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. Er moet 20 procent van 20, 8 miljard worden bezuinigd. Voorzitter is T. Langejan van Financiën.


N.B. Niet alle formuleringen in het strategisch nieuws zijn diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter