dinsdag 1 september 2009

Herfstconferentie 2009

….“Ik wil een ieder mens
Vanuit de kosmische geest ontsteken
Dat hij een vlam zal worden
En vurig de essentie van zijn wezen
Zal ontplooien.”……
Rudolf Steiner. 1925

Fakkeldragers in de 21e eeuw

Locatie: Zonnehuizen, Zeist
Data: 22, 23 en 24 oktober 2009
Iedereen is diep in zijn hart een fakkeldrager. In ieder mens is de goddelijke vonk verborgen.
Hoe sterker dat licht van binnen wordt, hoe meer er kan schijnen naar anderen.
Naar zorgvragers die aan ons toevertrouwd zijn, naar medewerkers en collega’s.
Die zo op hun beurt weer aangewakkerd worden om het wezenlijke in zichzelf aan het licht te laten komen.

De herfstconferentie van 2009 willen we inrichten vóór maar ook dóór Fakkeldragers in de Antroposofische zorg.
Drie dagen laten we het alledaagse los, om ons bezig te houden met de drie thema’s die bij het Fakkeldragen aan de orde zijn:

Hoe verzorg je de verdere ontwikkeling van je eigen lichtbron?
- Hoe zit het met je diepste verlangens en idealen ten aanzien van het werk?
- Hoe zorg je ervoor dat je innerlijk gevoed wordt?
- Waardoor raak je geïnspireerd?
- Hoe zorg je voor voldoende leegte in je denken om ingevingen te kunnen ervaren?
Hoe zet je je inspiratie om in handelen?
- Hoe geef je handen en voeten aan wat je wilt?
- Hoe leer je de kunst van het nemen van initiatieven?
- Hoe handel je naar eigen wijsheid ?
- Hoe bouw je een voedend en ondersteunend netwerk?

Hoe kan je anderen inspireren?
- Hoe inspirerend ben je naar anderen en wat is daarvoor nodig?
- Wat werkt inspirerend?
- Hoe kun je de antroposofie inspirerend overdragen in deze tijd?

Wij willen deze conferentie vullen met een grote diversiteit aan workshops, zodat
iedereen naar eigen behoefte een keuze kan maken.
Naast inhoudelijke inspirerende deskundigen , werken we met inleiders die in diverse geledingen in de praktijk werkzaam zijn.
Tegelijkertijd zal een gedeelte van de bijeenkomst nog open blijven om ter plekke gevuld te worden met de inspiratie van de deelnemers. Wij bieden een gestructureerde open ruimte aan; de deelnemers zelf scheppen gezamenlijk de inhoud.

Dat betekent dus dat we JOU bij deze uitnodigen om actief bij te dragen aan de inhoud van de conferentie!

Doelgroep:

Het programma is bedoeld voor medewerkers uit de antroposofische zorginstellingen van de NVAZ, d.w.z. de heilpedagogische en sociaal therapeutische instellingen, de psychiatrie, verslavingszorg en de ouderenzorg.
En verder is iedereen die zich aangesproken voelt door het thema van harte welkom.

Conferentiekosten: € 275,-- incl. 5 maaltijden, excl. Verblijf. Aanmelding vindt plaats via het aanmeldingsformulier op volgorde van inschrijving. Er zijn maximaal 250 plaatsen.

Informatie:
- Raoul Grouls, Gebouw Lenteleven Zeist, Tel. 030-6945281 E-mail: rgrouls@zonnehuizen.nl
- Bureau NVAZ, Utrechtseweg 62, Zeist, Tel. 030-6945544 E-mail: info@nvaz.nl

Geen opmerkingen:

 
Site Meter