dinsdag 1 september 2009

Internationaal

Obama snakt naar adem bij voorgenomen stelselwijziging

President Obama dreigt met een faillissement van Amerika als het zorgstelsel niet verandert. Het zorgstelsel is onbetaalbaar geworden en staat het economisch herstel in de weg.

De Amerikaanse gezondheidszorg is de duurste van de wereld, zo’n twintig tot vijftig procent duurder dan in vergelijkbare westerse landen. Bovendien zijn 47 miljoen Amerikanen onverzekerd. Er bestaat echter, zoals eerder Clinton had ervaren, beduchtheid dat verzekeraars uit de markt worden gedrukt, dat het stelsel op socialistische leest wordt geschoeid, dat er wachtlijsten ontstaan en de rijken moeten opdraaien voor de kosten van de armen.

Alle drie de uitgangspunten:

a) betaalbare gezondheidszorg voor iedereen,
b) de keuze tussen een verzekering van de overheid of van particuliere maatschappijen,
c) terugdringen van de enorme kosten van de zorg,

worden door de tegenpartij deskundig gefileerd, en als onbetaalbaar of ón-amerikaans afgewezen.

Het tweede alternatief wordt nu vervangen door de keuzeoptie tussen (1) de bestaande particuliere maatschappijen en (2)verzekeringscoöperaties die met een startkapitaal van de staat, bestuurd en gecontroleerd worden door hun leden.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter