dinsdag 13 oktober 2009

Gehandicaptenzorg en GGZ


Tekort aan woonplekken voor lichtgehandicapten

Er is een groot tekort aan woonvoorzieningen voor jonge licht verstandelijk gehandicapten (lvg’ers). Meer dan 2100 jeugdige lvg’ers wachtten in 2008 langdurig op een plaats in een kleinschalige woonvoorziening. In 2007 waren dat er 1200. Het probleem ontstaat doordat licht verstandelijk gehandicapten die uitbehandeld zijn in een orthopedagogisch behandelcentrum plaatsen bezet houden, doordat zij niet kunnen doorstromen naar andere instellingen, omdat daar eveneens geen plaats is.

GGZ extra zwaar getroffen

De geestelijke gezondheidszorg wordt buitenproportioneel hard getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van de Nederlandse regering. Hoewel uit een studie van PricewaterhouseCoopers blijkt dat vier van de tien Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in 2008 rode cijfers lieten zien, wil minister Klink volgend jaar 120 miljoen euro bezuinigen door de tarieven in de curatieve GGZ met 3,5% te verlagen. GGZ Nederland heeft hierover een rechtszaak aangespannen. VWS heeft de curatieve GGZ geliberaliseerd en daarbij heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op objectieve gronden tarieven vastgesteld. De overheid kan niet marktwerking van stal halen en deze weer op slot zetten als dat politiek zo uitkomt. Deze mening van de GGZ-koepel wordt gedeeld door ZN, de branchevereniging van ziektekostenverzekeraars. Volgens ZN staat deze maatregel haaks op het streven naar liberalisering van de bekostiging in de GGZ. De Zorgverzekeraars onderschrijven het eerder uitgezette beleid, namelijk het invoeren van een prestatiebekostiging in 2011 met zo mogelijk vrije prijzen. Daarom reageren zorgverzekeraars nu jegens zorgaanbieders met extra goede kwaliteit (ook in de antroposofisch geïnspireerde zorg) positief. Dit is dus een onderdeel van hun strategisch beleid.

Veel instellingen hebben zich de afgelopen tijd in de schulden gestoken en ze zijn dan ook erg kwetsbaar wanneer volgend jaar de zorgzwaartepakketten worden ingevoerd. Volgens de GGZ-koepel heeft het ministerie van VWS een tak voor cure en voor care, maar geen aandacht voor instellingen die allebei doen. Deze uitspraak is rechtstreeks in belang van de Lievegoed Zorggroep, die te lijden heeft onder genoemde recente ontwikkelingen.

GGZ besteedt 50 miljoen euro per jaar aan EPD

GGZ-instellingen geven jaarlijks ongeveer € 50 miljoen uit aan EPD-pakketten (Elektronisch Patiënten Dossier). Hiervan gaat een kleine € 20 miljoen naar de EPD-leveranciers. Zoals gebruikelijk is in de zorg, is er een strijd op leven en dood over “het beste pakket”.

Klink erkent problemen met DBC’s in GGZ

Minister Klink van Volksgezondheid erkent dat het systeem van DBC’s in de geestelijke gezondheidszorg onvolkomenheden kent. Klink reageert hiermee op kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De beroepsvereniging van psychiaters heeft herhaaldelijk aan de bel getrokken over problemen met het systeem van Diagnose Behandelingcombinaties (DBC’s), die de ggz sinds vorig jaar hanteert. Volgens de NVvP zitten er allerlei fouten in het systeem. Met name complexe zorgvragen zouden geen plaats vinden in de DBC-typering.

Volgens Klink wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling en daarmee de stabilisering van de DBC’s in de GGZ. Een van de speerpunten in de ontwikkelagenda van DBC Onderhoud voor komend jaar is het verankeren van zorgzwaarte binnen de huidige systematiek. “Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan het stabiliseren van de DBC-systematiek.”

Geen opmerkingen:

 
Site Meter