dinsdag 13 oktober 2009

Ouderenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen


Kleinschalige thuiszorg wint aan populariteit

Het leveren van thuiszorg op kleine schaal wint aan populariteit. Ongeveer zestig nieuwe, kleinschalige thuiszorgondernemers hebben zich het afgelopen jaar gemeld bij Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Dat is vier keer zoveel dan het jaar ervoor. De ondernemers willen op kleinere schaal thuiszorg aanbieden, omdat de grote organisaties bureaucratisch en onpersoonlijk zouden zijn. Veelal zijn de ondernemers oud-werknemers van grote thuiszorgorganisaties. De nieuwe bedrijfjes willen meestal vijf tot twintig personeelsleden.
Kleinschaligheid is een trend in de gehele thuiszorg, stellen de brancheorganisaties. Dit heeft tot gevolg dat ook grootschalige organisaties onder gaan brengen in kleine, locale afdelingen.

Verzorgingshuizen passen verbeeldingsmethodiek toe

Verzorgingstehuizen van Amsta, OsiraGroep en Cordaan in Amsterdam ronden de pilot Verbeeldingsmethodiek van Theater Veder, onderdeel van het landelijk transitieprogramma in de langdurige zorg (TPLZ), af. De Verbeeldingsmethodiek stimuleert de verbeelding om contact met mensen met geheugenproblemen te verbeteren.
De verbeelding van ouderen met geheugenproblemen wordt met theater, poëzie en het oproepen van herinneringen gestimuleerd. Door herkenning wordt het gevoel van welzijn en zelfvertrouwen van de ouderen vergroot. Dit leidt tot een verbetering van het contact met de ouderen en een vergroting van het werkplezier van de zorgomgeving. De effectiviteit van de Verbeeldingsmethodiek wordt onderzocht door het Alzheimer Centrum van het VU Medisch Centrum en de faculteit Communicatiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter