dinsdag 13 oktober 2009

Instellingen


Nieuwe certificerende instelling voor de zorg


Wellicht vanwege de onvrede met de bestaande certificeringsmethoden, heeft Nederland er een nieuwe certificerende instelling bij: Certificatie in de Zorg. Deze instelling beoordeelt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en reikt bij welbevinden een certificaat uit. Het certificaat moet bijdragen aan het verbeteren van de zorgsector. Zorginstellingen moeten in toenemende mate hun prestaties zichtbaar maken. Op basis daarvan kunnen cliënten een zorgaanbieder kiezen. Ook helpt de informatie zorgverzekeraars en financiers bij het inkopen van zorg.

Strijd om dottercentra

Na het ‘rooien’ van amandelen en het uitdijend aantal rugoperaties, zou het medisch specialisten-dom zich nu storten op een ongebreideld aantal dotterbehandelingen, met als gevolg dat er veel dottercentra gaan komen. Zo luidt vrij vertaald de waarschuwing in een studie van professor Yolanda van der Graaf, klinisch epidemioloog in het UMC Utrecht. De concurrentie (de ziekenhuizen met hartcentra waar al gedotterd wordt) waarschuwen voor incompetentie door gebrek aan ervaring.

Geadviseerd: kapitaallasten voor instellingen anders behandelen

De NZa (de opvolger van het COTG) adviseert minister Klink om af te zien van de hardheidsclausule als oplossing voor de kapitaallastenproblematiek van ziekenhuizen. In plaats daarvan stelt de NZa voor de overgangsregeling kapitaallasten uit te breiden. Ook de koepel van de zorgverzekeraars ZN vindt dat de problemen rondom de kapitaallasten, veroorzaakt door het afschaffen van het bouwregime, zo snel mogelijk moeten worden opgelost en hoopt dan ook dat de minister snel een besluit neemt.
De NZa wil afzien van verdere uitwerking van de hardheidsclausule omdat deze juridisch gezien slechts kan gelden voor instellingen met bijzondere en onvoorziene omstandigheden. De huidige problemen zijn echter algemeen van aard. De NZa adviseert dan ook een brede overgangsregeling met daarin concrete criteria en maatregelen die voor de instellingen vooraf duidelijk zijn.
De brede overgangsregeling geldt nadrukkelijk alleen voor de kosten van investeringen die voorheen onder het bouwregime van de WTZi zijn goedgekeurd. Concreet gaat het daarbij om twee situaties: een boekwaardeprobleem (als activa voor een hogere waarde in de balans staan dan de waarde in het economisch verkeer) en een exploitatieprobleem.

Kapitaallasten voor instellingen worden versoepeld

Minister Klink van volksgezondheid ziet af van de invoering van een hardheidsclausule voor instellingen die worstelen met de gevolgen van het nieuwe kapitaallastenregime. In plaats daarvan werkt Klink aan een bredere overgangsregeling, die rond 1 oktober klaar moet zijn. Met de nieuwe regeling wil Klink niet alleen de gevolgen van het nieuwe kapitaallastenregime ondervangen, maar ook het zogeheten boekwaardeprobleem (= “hoe moet je afschrijven en wat betekent dat voor het budget van de instelling”) aanpakken. De nieuwe aanpak gaat betekenen dat instellingen die negatieve gevolgen van het nieuwe bouwregime ondervinden nog weer langer moeten wachten op duidelijkheid.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter