dinsdag 13 oktober 2009

Eerstelijnszorg


Foutieve websites en reclames over medicijnen


Websites waarop de farmaceutische industrie ‘reclame’ maakt voor ziekten en aandoeningen, zijn vaak in strijd met de Geneesmiddelenwet of met de gedragsregels die de branche zelf opstelde, volgens GezondeScepsis, onderdeel van het Utrechtse Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, na onderzoek.
Van de 41 onderzochte medische websites zijn 34 eigendom van een geneesmiddelfabrikant die een product maakt voor de aandoening. Op zeker 20 sites worden regels overtreden. Zo wordt vaak sluikreclame gemaakt voor middelen; op veel sites worden de middelen van de fabrikant met naam en toenaam genoemd. Door een campagne van Novartis tegen schimmelnagels verdubbelde de omzet van het middel van 15 miljoen euro in 1999 tot 32 miljoen in 2001.

Medicijnen sinds vorig jaar gemiddeld 10 procent goedkoper

Geneesmiddelen zijn in 2008 een stuk goedkoper geworden. De gemiddelde prijs per dosering daalde vorig jaar met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers die het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft gepubliceerd.
Artsen schreven fors meer (14,7 procent) recepten uit, maar de uitgaven aan geneesmiddelen stegen slechts met een kleine 3 procent naar 5,2 miljard euro. Geneesmiddelen zijn goedkoper geworden omdat een aantal zorgverzekeraars van medicijnen waar geen patent meer op zit alleen het goedkoopste merk vergoedt.
Fabrikanten van geneesmiddelen verlaagden vervolgens de prijzen. De forse toename van het aantal uitgeschreven recepten is volgens het CVZ voor de helft toe te schrijven aan de terugkeer van de pil in het basispakket van de zorgverzekering.
Verder zijn cholesterolverlagers tussen 2004 en 2008 veel vaker verkocht. Het aantal gebruikers steeg van 1 miljoen naar bijna 1,6 miljoen. Per gebruiker daalden de kosten in deze periode met 80 euro naar 223 euro per jaar.

Klink en huisartsen stevenen af op impasse

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) gaat niet akkoord met de plannen voor de financiering van de huisartsenzorg. Dat heeft het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) minister Klink in een brief laten weten. Er is grote kritiek op het eindbod van de minister, die de huisartsen met 60 mln. wil korten en deze laten ‘terugverdienen’. Ook is er vanuit de eigen leden zelf kritiek (zoals gebruikelijk) op het beleid van de LHV (want die zou niet weten wat er in de achterban leeft). Minister Klink deed daarna een handige zet in de Tweede Kamer, door aan te kondigen dat de huisartsen wel gekort worden, maar niet bewust behoeven in te verdienen. Dat zou, aldus Klink, vanzelf wel gaan gebeuren. De huisartsen zouden dan in 2011 de opgelegde korting weer “terugkrijgen”.

Specialistenschaarste kunstmatig gecreëerd

Er is in Nederland een kunstmatig gecreëerde schaarste aan medisch specialisten. Dat concluderen Roland Berger Strategy Consultants op basis van hun jaarlijkse ziekenhuisstudie, die onlangs is gepresenteerd. Volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd in 91 Nederlandse ziekenhuizen, duiden zowel de hoge werkdruk als het hoge salaris van medisch specialisten op schaarste. De salarissen van Nederlandse specialisten zijn structureel hoger dan in de ons omringende landen.
Er hangt een prijskaartje aan het in loondienst nemen van alle vrijgevestigde medisch specialisten. Om de goodwill waarmee een specialist zich inkoopt in een maatschap, af te kopen, moet de overheid thans 2 miljard euro op tafel leggen, stelt de Orde van Medisch Specialisten. In 1986 is datzelfde ook berekend, en toen kwam men uit op ongeveer een half miljard guldens. Toen zag de overheid ervan af omdat het te duur was.

Apotheken niet in de problemen

Het preferentiebeleid van de overheid brengt apotheken naar hun mening in financiële problemen. Van veel medicijnen bestaan dure en goedkope varianten, die vaak exact dezelfde medische werking hebben en die van dezelfde kwaliteit zijn. Het verschil in prijs wordt bijvoorbeeld bepaald door de vraag of er patent op de pillen zit of niet. De overheid en zorgverzekeraars zijn voorstander van het zogeheten preferentiebeleid, waarbij de patiënt het goedkoopste middel krijgt. De premies die burgers moeten betalen voor ziektekosten zullen op die manier minder hard stijgen, is de verwachting. Apothekers en medicijnfabrikanten bestrijden dit prijsbeleid. Apothekers hebben herhaaldelijk beweerd failliet te gaan en de kwaliteit van de zorg aan de klanten niet te kunnen handhaven. Nu zou al bekend zijn dat de meeste apothekers niet het norminkomen van € 108.000 per jaar zullen halen. Een door de minister gevraagd advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat eind september is uitgebracht, wijst uit dat de gemiddelde apotheker dit jaar uitkomt op € 146.000, dus ruim boven de norm van € 108.000.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter