dinsdag 13 oktober 2009

Symposium lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 18 december


Het tweede symposium van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is op 18 december 2009 in Hogeschool Leiden. Het programma richt zich op twee thema’s: in de ochtend op de opkomst en ontwikkeling van individugeoriënteerde gezondheidszorg en in de middag op het praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg.

Binnen de zorg zien we op allerlei manieren een ontwikkeling op gang komen waarbij de patiënt (steeds meer) professioneel als individu benaderd gaat worden. Termen als personalized medicine, mensgerichte zorg, de competente patiënt die steeds meer zelf wil sturen in zijn begeleidings- of therapieproces, en het monitoren van ‘individual patient progress’ zijn slechts enkele voorbeelden van deze ontwikkeling.

Op het symposium staan de volgende twee vragen centraal: Welke professionele vaardigheden moeten gezondheidszorgwerkers ontwikkelen? En welke gezondheidszorginnovaties moeten door zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden ontwikkeld om methodisch, effectief en met kwaliteit, (ook) individugeoriënteerde gezondheidszorg te kunnen aanbieden? Na de inleidende lezingen wordt in een forumgesprek onder leiding van Dr. Joop Hoekman nader ingegaan op deze actuele vraagstelling.

De lezingen worden gehouden door:
Mw. Atie Schipaanboord (directeur Beleid & Innovatie NPCF)
Prof. Dr. Jan van der Greef (Directeur TNO Systems Biology & Personal Health, hoogleraar Analytische Chemie, Leiden Universiteit)
Prof. Dr. Hans Reinders (hoogleraar Ethiek ,Vrije Universiteit, houder van de Bernard Lievegoed leerstoel)
Drs. Herman van Kampen (Directeur Zonnehuizen)
Drs. Guus van der Bie (voormalig huisarts en onderzoeker Louis Bolk Instituut en lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg)
Drs. Erik Baars (lector Antroposofische Gezondheidszorg), en
een spreker vanuit de zorgverzekeraars (naam nog niet bekend).

Na de lunch komen in twee rondes workshops de vruchten van het praktijkonderzoek in de antroposofische gezondheidszorg aan bod. In één van de workshops (2x een uur) zal Dr. Gunver Kienle (arts-onderzoeker van het Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie in Freiburg) met de deelnemers aan de slag gaan met de methodiek van het schrijven van methodisch verantwoorde casestudies.

Na de workshops zal Dr. Gunver Kienle in een lezing breder op dit thema ingaan en komen onderwerpen als ‘van gemiddelde naar individu’ en ‘de noodzaak van het professioneel en methodisch centraal stellen van de oordeelscompetentie en besluitautonomie van de arts/ therapeut in de individuele arts/ therapeut-patiënt relatie’ aan bod.

Afsluitend worden twee nieuwe publicaties van het lectoraat aangeboden en is het na deze lange dag tijd voor ‘de borrel’. U kunt zich vanaf 30 oktober 2009 aanmelden voor het symposium via het online aanmeldingsformulier op de website van het lectoraat: http://www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg. Lees hier verder over het symposium zelf.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter