dinsdag 13 oktober 2009

Herfstcongres over ‘Kanker’ 27 en 28 november


Visie en behandeling in de verschillende therapieën en in de medicatie op antroposofische grondslag, op 27 en 28 november 2009 in het Geert Groote College te Amsterdam (zie ook http://www.herfstcongres.nl/).

Kanker is sinds kort in ons land de meest voorkomende ziekte. Het is een ziekte, die zich vaak op stille, sluipende wijze ontwikkelt en een chaotisering van lichaamsprocessen met zich meebrengt. De diagnose kanker vormt voor de patiënt vaak een angstige en existentiële confrontatie. Toch kan ook deze zo bedreigende ziekte worden opgevat als een appel aan de eigen ontwikkeling en als een uitdaging om zichzelf op een diepere wijze onder ogen te komen.

Dit congres wil ingaan op de achtergronden van kanker en de mogelijkheden tot genezing vanuit antroposofisch perspectief. Drie sprekers zijn uitgenodigd om hun visie op kanker te geven. Verder wordt een grote diversiteit aan therapieën die binnen de antroposofische gezondheidszorg beschikbaar zijn via workshops aangeboden. Ook zijn er een aantal workshops gewijd aan geneesmiddelen tegen kanker. Artsen en therapeuten (en studenten) werkzaam in de antroposofische gezondheidszorg vormen de primaire doelgroep, maar ook geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Vrijdagavond begint met een algemene inleiding door Christa van Tellingen. Zij zal ingaan op de fenomenologie van deze ziekte en zijn behandeling. In de loop van de vorige eeuw hebben een aantal visies op kanker elkaar afgewisseld. Welke visies zijn er op kanker? Is er een juiste zienswijze? Hoe hangt dit samen met een antroposofische kijk op kanker? Kan de medicamenteuze therapie met Viscum album (mistel of maretak), die vanuit de antroposofie ontwikkeld is voor kanker, vanuit dit gezichtspunt begrepen worden?

Op zaterdagochtend volgt een lezing van Bart Maris over borstkanker. Hij zal de fysiologie van de borst behandelen in relatie tot gezondheid en ziekte. Wat is er nodig om de gezondheid van de vrouw te optimaliseren? Ook de specifieke misteltherapie, de biografische aspecten en de antroposofische therapieën in de behandeling van borstkanker komen aan bod.

Daarna volgen een drietal rondes, waarin men kan intekenen voor werkgroepen, die de aanpak van kanker in een breed spectrum van therapieën bespreken en ook in praktische zin beleefbaar maken. Ook de medische aanpak ontbreekt niet. Bovendien zijn Weleda en Wala met workshops vertegenwoordigd om over hun geneesmiddelen uitleg te verschaffen.

Aan het eind van de middag wordt door Karel Jan Tusenius een afrondende beschouwing gegeven over immuuntherapie bij kanker. Toen Rudolf Steiner aan het begin van de vorige eeuw mistelbehandeling voorstelde bij kanker was dit een nieuwe behandelaanpak, waarvoor buiten antroposofische kringen weinig belangstelling bleek, laat staan enthousiasme. Twintig jaar geleden werd door de meeste artsen nog met onbegrip gereageerd op het concept van beïnvloeding van het afweerapparaat voor de behandeling van kwaadaardige aandoeningen.

Inmiddels is immuuntherapie bij veel vormen van kanker regulier niet meer weg te denken en blijkt deze zeer werkzaam op zowel kwaliteit van leven als ook op levensverwachting. De avant-la-lettre opvattingen van Rudolf Steiner blijken tegenwoordig dus uiterst actueel! Hoe verhoudt zich mistelbehandeling tot reguliere kankertherapie anno 2009?

Christa van Tellingen (1949) heeft 18 jaar in California gewerkt als antroposofisch huisarts. Nu heeft zij een praktijk in Zeist en doet onderzoek aan het Louis Bolk Instituut. Zij geeft les aan medisch studenten, therapeuten en artsen aan de universiteit Witten Herdecke en in antroposofische opleidingen in Europa, de Verenigde Staten en Canada.

Bart Maris (1956) werkt sinds vele jaren als gynaecoloog in Krefeld, Duitsland. Hij geeft les in de opleiding tot antroposofisch arts in Duitsland en heeft een aantal boeken en artikelen gepubliceerd over de gezondheid van de vrouw, vrouwenziekten en de ethische dilemma’s in de gynaecologie.

Karel Jan Tusenius (1950) is opgeleid tot hematoloog en is de laatste jaren vooral werkzaam als algemeen internist. Naast zijn praktijk in Bilthoven (Specialistenpraktijk Berg en Bosch) en in Amsterdam (Kliniek de Lairesse) doet hij maandelijks spreekuur in therapeutica in Haarlem, Zoetermeer, Eindhoven en Zutphen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter