dinsdag 13 oktober 2009

Congres veroudering en dementie verstandelijk gehandicapten 26 november


Nederland vergrijst: dit geldt niet alleen voor de algemene bevolking, maar ook voor mensen met een verstandelijke handicap. Door onder andere betere medische zorg en verbetering van de leefomstandigheden is de levensverwachting van mensen met een verstandelijke handicap de afgelopen decennia sterk toegenomen. Naar verwachting zal het aandeel 50-plussers met een verstandelijke handicap stijgen van 15% in 2002 naar 25% in 2020.

Ouderdom komt met gebreken, ook bij mensen met een verstandelijke handicap. Juist bij deze mensen is het van belang dat al in een vroeg stadium van dementie adequate ondersteuning wordt geboden. Tijdens dit congres krijgt u dan ook een overzicht van de specifieke kenmerken van ouderen met een verstandelijke handicap. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de problemen die kunnen spelen bij dementie bij verstandelijke handicap en worden de mogelijkheden voor diagnostiek besproken. Ten slotte komt uitvoerig aan bod hoe oudere en dementerende mensen met een verstandelijke handicap goed ondersteund kunnen worden.

Congres GGZ Welzijn ‘Veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke handicap’ op donderdag 26 november 2009, 09.30-16.00 uur, Jaarbeurs Utrecht. De kosten voor deelname bedragen € 195 (incl. btw). De deelnamekosten zijn inclusief congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel. Programma en inschrijven: http://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-veroudering-en-dementie-bij-mensen-met-een-verstandelijke-handicap-463.html

Geen opmerkingen:

 
Site Meter