dinsdag 13 oktober 2009

Van het bestuur


Samenstelling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 september is het verzoek van Hanno Niemeijer ingewilligd om als bestuurslid terug te kunnen treden. Hanno Niemeijer is van harte bedankt voor zijn inzet en waardevolle bijdrage aan het bestuur van de NVAZ.

Tot op heden is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden nog niet gestart. Gezien de huidige situatie van omvorming waarin de vereniging verkeert, is besloten om het bestuur voorlopig in de huidige samenstelling te laten bestaan.

Ontwikkelingen NVAZ en stand van zaken bureau

In de septembervergadering is de eerste Algemene Ledenvergadering, die op 24 november zal plaatsvinden verder voorbereid. In dezelfde vergadering is afscheid genomen van Adri Benschop als directeur NVAZ. Adri Benschop is van harte bedankt voor de inspanningen die hij onder moeilijke omstandigheden in de eerste jaren van de NVAZ heeft verricht.

Stand van zaken projectorganisatie

In het bestuur wordt de stand van zaken ten aanzien van de kernthema’s communicatie, kwaliteit en onderzoek regelmatig besproken. Op 9 september is naar aanleiding van een inventarisatie van onderzoeksactiviteiten in het veld van de NVAZ uitgebreider stil gestaan bij het thema onderzoek. Dat leidde tot het besluit om een platform onderzoek in te stellen waar al het onderzoek wordt gebundeld. Hierdoor kan een goed en actueel overzicht van activiteiten ontstaan, kan overlapping worden voorkomen en optimale aansluiting worden bevorderd. Separaat zal hierover nader worden bericht.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter