vrijdag 13 november 2009

Algemene Ledenvergadering NVAZ op 24 november 2009

.
Zoals eerder aangekondigd wordt een eerste Algemene Ledenvergadering belegd op dinsdag 24 november 2009. De uitnodiging met agenda en bijlagen is per post en per mail op 11 november aan de leden NVAZ verzonden.

In de uitnodiging is het belang onderstreept dat zoveel mogelijk leden vertegenwoordigd zijn. In de vergadering zullen onder meer de leden worden gevraagd zich uit te spreken over de gewenste speerpunten van beleid voor de toekomstige NVAZ.

Daarnaast zal er een presentatie worden gegeven over de betekenis van de Bernard Lievegoed Leerstoel voor ethische aspecten van zorg- en hulpverlening vanuit de antroposofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, als opmaat voor de in 2010 te voeren discussie over een mogelijk vervolg van de Leerstoel na afloop van de termijn per 1 september 2010.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter