vrijdag 13 november 2009

BTW-heffing op CAM-geneeswijzen van de baan


Op haar website heeft patiëntenvereniging Antroposana op 3 november het nieuws bekend gemaakt dat complementaire behandelvormen (CAM: Complementary and Alternative Medicine) toch niet met 19% btw hoeven te worden belast. Dit probleem speelde al ruim een jaar. Antroposana schreef hierover:
De inspanningen van CAM-artsen en patiëntenverenigingen (laatstgenoemden georganiseerd in het Patiënten Platform Complementaire Geneeswijzen), die eind 2008 een petitie hebben aangeboden aan de leden van de commissies Financiën en VWS van de Tweede Kamer, hebben hun vruchten afgeworpen.

Ook een Kamerbrede steun voor de motie Vendrik uit 2007 leidde de afgelopen jaren tot veel politiek debat en meermalen uitstel van plannen om BTW te heffen op complementair uitgevoerde behandelingen.

Staatssecretaris de Jager en minister Klink zijn na gesprekken in het voorjaar 2009 met het CAM-veld tot de conclusie gekomen dat met een aantal algemene criteria ten aanzien van opleidings- en beroepskwalificaties een voldoende strak afgebakend kader mogelijk is. Hierbij geldt als uitgangspunt dat slechts zorg van voldoende kwaliteitsniveau (HBO-bachelor en nog enkele voorwaarden) voor de BTW-vrijstelling in aanmerking kan komen.

Een groot aantal antroposofische therapieën zijn daarmee ook vrijgesteld, omdat ze aan de voorwaarden voldoen.

De BTW-heffing zou aan de patiënt doorberekend worden, met als gevolg dat men met de aanvullende polis van de zorgverzekering eerder aan het maximumbedrag komt van het budget voor alternatieve behandeling. Dit zou vooral chronisch zieken treffen.

Het verlies voor de schatkist van € 65 miljoen wil de minister vereffenen door een hogere belasting op sigaretten in te voeren.

Voor de brief van Minster Klink en Staatssecretaris de Jager aan de Tweede Kamer klikt u hier: geen_btw_cam.pdf (PDF in nieuw venster).

Geen opmerkingen:

 
Site Meter