woensdag 16 december 2009

Zonnehuizen


Nieuwe Zon Magazine van Zonnehuizen

In november verscheen het nieuwe Zon Magazine, nummer 10 van november 2009. Met daarin onder andere:
– Sinds enige tijd worden bij woon-werkgemeenschap Elivagar in Roggel in Midden-Limburg plannen ontwikkeld om een doelgroep te gaan bedienen voor wie in deze regio nauwelijks passend zorgaanbod lijkt te bestaan, namelijk licht verstandelijk gehandicapte jongeren.
– Artsen en gedragskundigen van Zonnehuizen werken hard aan het imago van de antroposofische zorg in binnen- en buitenland door hun kennis te delen met anderen.
– Voor ouders van kinderen met een gedragsprobleem én de kinderen zelf zijn logeerhuizen een uitkomst. Klik hier voor Zon 10 - november 2009.

Startnotitie organisatieontwikkelingen

De Raad van Bestuur en directie van Zonnehuizen Volwassenen heeft de aansturing en de organisatiestructuur van de gehandicaptenzorg voor volwassenen gewijzigd. Dit wordt gedocumenteerd in de Startnotitie organisatieontwikkelingen, Zonnehuizen Volwassenen die juli 2009 verscheen.

Het proces van herinrichting werd aanvankelijk verwoord in een eerdere versie van de notitie Duurzaam Veranderen. Deze gaf vooral de uitwerking aan voor Bronlaak; begin 2009 werd gestart met implementatie. De voorgenomen veranderingen zijn in beginsel over de gehele breedte van Zonnehuizen Volwassenen noodzakelijk teneinde de sociaaltherapeutische kwaliteit te behouden en verder te kunnen ontwikkelen.

Klik hier voor de Startnotitie organisatieontwikkelingen binnen Zonnehuizen Volwassenen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter