woensdag 16 december 2009

Zorgprogramma voor vrouwen met kanker

.
In de afgelopen jaren is er een zorgprogramma ontwikkeld voor vrouwen met kanker door Hanneke Wetzel en Betty van der Eist. De eerste is psychosociaal hulpverlener en de tweede kunstzinnig therapeut binnen Gezondheidscentrum Widar in Zeist. Inmiddels hebben zij met veel succes dit behandel­programma uitgevoerd voor drie groepen vrouwen met kanker, die de acute fase van de reguliere behandeling van hun kanker achter de rug hebben, en midden in de verwerking hiervan zitten.

Het programma omvat 20 bijeenkomsten van 3,5 uur waarin psychosociale en kunstzinnige therapie ritmisch worden afgewisseld. Naar de ervaring van de vrouwen is het programma en de combinatie van beide therapie­vormen zeer ondersteunend in hun verwerkingsproces en in het (meer) greep krijgen op en zin geven aan het eigen leven.

Na drie rondes is het ontwikkelingsproces achter de rug en willen de therapeuten graag dat hun programma breed ter beschikking komt aan vrouwen met kanker in Nederland. In samenwerking met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is er daarom een traject van training en implementatie voorbereid voor therapeutica of andere samenwerkingsverbanden van een psychosociale hulp­verlener/ psychotherapeut en een kunstzinnig therapeut.

Na een training van twee dagen waarin kennis en vaardigheden over de achtergronden en de invulling van het behandel programma worden aangeboden, kan een samenwerkingsverband tussen psychosociale hulpverlener/ psychotherapeut en kunstzinnig therapeut zelfstandig aan de slag met het aanbieden van het programma. Tijdens het uitvoeren van het programma is er coaching door Hanneke en Betty en is er een tweetal supervisie- en intervisiebijeen­komsten met alle deelnemers. Communicatie over het programma en evaluatie van de effecten en ervaringen van de patiënten wordt verzorgd door het lectoraat.

Bent u psychosociale hulpverlener, psychotherapeut of kunstzinnig therapeut en heeft u belangstelling om het zorgprogramma in uw werkomgeving aan te bieden aan vrouwen met kanker, neem dan contact op met:

Hanneke Wetzel, e-mail: freya@widar.nl, tel: (0343) 511 158
Adres: Freya, Laan van Beek en Royen 30, 3701 AK Zeist

Meer informatie over het zorgprogramma, de ervaringen van patiënten en de evaluatie van de groepen kunt u vinden bij het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden, onder Zorgprogramma.

We hopen dat veel collega's geïnteresseerd zijn in deelname en wachten jullie reactie met veel interesse af.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter