dinsdag 2 maart 2010

Interdisciplinaire nascholing ‘De verstoorde verbinding’, najaar 2010


Interdisciplinaire nascholing ‘De verstoorde verbinding’, Hogeschool Leiden, najaar 2010

Over hechtingsproblematiek bij kinderen en volwassenen

Vorig jaar heeft over dit thema twee keer een interdisciplinaire nascholing plaats gevonden. Vanwege grote belangstelling bieden we dit jaar nogmaals een cursus over dit thema aan.

Het thema hechten is een basaal thema, het gaat over de verbinding die mensen aangaan met anderen. Hechten is ook een veilige behuizing vinden in je eigen lichaam, goed in je vel komen te zitten. Het fundament voor dit tweevoudige proces van hechten wordt gelegd in de eerste drie levensjaren. Op dit fundament wordt in het leven verder gebouwd, een eerste hechtingsstijl heeft zich ontwikkeld. Gedurende het hele leven speelt hechten en onthechten een rol, zoals bij ziekte en ouderdom, bij een scheiding, bij leven en dood. Door de bril van hechting kun je naar ontwikkelingsproblematiek kijken, dat is verhelderend en geeft handvatten voor de aanpak.

De kinderen en volwassenen met een reactieve hechtingsstoornis stellen hun opvoeders en begeleiders voor een moeilijke opgave. Veel gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, ook in de volwassenenzorg, blijken te berusten op hechtingsstoornissen.

Het bieden van basisveiligheid en voldoende uitdaging helpt het fundament voor een veilige hechting en zelfvertrouwen te leggen. In deze cursus willen we ons verdiepen in dit thema en inspiratie opdoen om kinderen en volwassenen te helpen de verstoorde verbinding met het eigen lichaam en de wereld zoveel als mogelijk is te herstellen. We willen in beeld brengen welke uitdagingen dat aan ons als begeleiders en therapeuten stelt.

Werkwijze

In de ochtenden staat het interdisciplinaire deel van het programma centraal met bijdragen uit verschillende vakgebieden en een gezamenlijke verdieping met behulp van kunsten. In de middagen volgt een uitwerking naar het eigen vakgebied in werkgroepen met behulp van casuïstiek. In de tweede helft van de middag sluiten we gezamenlijk af met een bijdrage.

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Data en tijd: vrijdagen 24 september en 8 oktober 2010 van 9.30-17.30 uur
Kosten: € 275 inclusief lunch, koffie en thee en syllabus
Inschrijven: vóór 7 september 2010 via het inschrijfformulier op de website http://www.hsleiden.nllposthbo-kt/aanbodnascholing
Informatie: Alice Kurpershoek, (071) 51 88 710 of e-mail: kurpershoek.a@hsleiden.nl

Docenten
Erik Beemster, systeemtherapeut
Leony Coppens, klinisch psycholoog/gz-psycholoog
Odulf Damen, muziektherapeut
Marko van Gerven, psychiater
Martin Niemeijer, arts verstandelijk gehandicapten en KJP
Truida de Raaf, orthopedagoog/gz-psycholoog
Sil Wallis beeldend kunstzinnig therapeut

Geen opmerkingen:

 
Site Meter