dinsdag 2 maart 2010

Nascholingscursus ‘Kunst In Contact met Kinderen’ voor kunstzinnig therapeuten beeldend


Nascholingscursus ‘Kunst In Contact met Kinderen’ (KICK) voor kunstzinnig therapeuten beeldend, najaar 2010

De KICK-cursus is een groepsbehandeling voor jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar. Met kunstzinnige therapeutische middelen wordt de sociale potentie een impuls gegeven ter verbetering van de sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en de sociale competenties.

Veel kinderen zijn onzeker, faalangstig en hebben een gering gevoel van eigenwaarde en reageren hierop zowel met internaliserende als met externaliserende problemen.

Internaliserende problemen uiten zich in introvert gedrag, angst, piekeren, somatische klachten en teruggetrokken gedrag, Externaliserende problemen verwijzen naar problemen met de buitenwereld en manifesteren zich als ongehoorzaam, agressief en impulsief gedrag. Beide type kinderen hebben moeite met de zelfregulatie ten aanzien van het denken, voelen en handelen.

Uitgangspunt van de cursus is het holistisch ervaringsieren, waarbij de hele mens wordt aangesproken.

Je moet eerst iets doen, om in beweging, tot beleving en reflectie te komen. Door de kunstzinnige ervaring ontstaat er een onmiddellijke gevoelsverbinding en worden de scheppende krachten van de kinderen aangesproken, waarop vervolgens gereflecteerd kan worden. In deze werkwijze gaat het om het vinden van een harmonisch evenwicht tussen de weg naar binnen, inleven, en de weg naar buiten, uitleven. De weg naar binnen zorgt voor een veilige verankering in jezelf. Opgebouwde vaardigheden in het kunstzinnig werken geven het vertrouwen om vanuit de eigen kern sociaal redzaam en weerbaar de wereld tegemoet te treden. Dan is er ruimte voor ontwikkeling.

Niet de klacht staat centraal in deze cursus maar de eigen gezondmakende kracht. De kinderen worden met behulp van kunstzinnige ervaringen gestimuleerd om vanuit een positief gevoel van eigenwaarde situaties te begrijpen, daar zelf invloed op uit te oefenen en er betekenis aan te geven. Het kunstzinnig werken in groepsverband geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling met betrekking tot de zelfwaarneming, de zelfbeleving en de zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling gericht op het waarnemen, inleven en afstemmen op anderen.

Nascholing ‘Kunst In Contact’

De nascholing bestaat uit drie bijeenkomsten van 10.00-16.00 uur, waarin zowel de theorie als de praktijk van de KICK-cursus voor jongeren wordt overgedragen.

In de bijeenkomsten wordt uitgegaan van de methodiek van de cursus, zoals deze is gegeven voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs, uitgaande van 10 bijeenkomsten, exclusief de ouder­informatiebijeenkomst, een kinder-introductiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst met de individuele kinderen en hun ouder(s).

Het werken met beelden in verhalen en kunstzinnig opdrachten staat in de nascholing centraal, maar ook wordt aandacht gegeven aan het organiseren, introduceren en evalueren van een eigen cursus. Van de deelnemers aan deze nascholing wordt namelijk verwacht dat zij een vertaalslag maken naar het ontwikkelen van een eigen cursusinhoud aangepast aan de eigen doelgroep. De inhoud en methodiek van de cursus laat zich ook vertalen naar jongeren met een verstandelijke beperking.

Supervisie en onderzoek

Voor geïnteresseerden die zelf na het volgen van de cursus een kunstzinnige sociale vaardigheidscursus gaan uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om groepssupervisie te volgen en aan effectonderzoek mee te doen.

Data: vrijdag 3, 17 september en 1 oktober 2010
Tijd: 10.00-16.00 uur
Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Docenten: Drs. Thea. Giesen, gz-psycholoog en Marijke de Mare, kunstzinnig therapeut beeldend
Kosten: € 335 inclusief koffie, thee en lunch
Inschrijven: vóór 1 augustus 2010 via de website www.hsleiden.nl/posthbo-kt/aanbodnascholing
Informatie: Alice Kurpershoek, (071) 51 88 710 of e-mail: kurpershoek.a@hsleiden.nl
Literatuur: Werkboek ‘Kunst in Contact’, verkrijgbaar op de eerste cursusdag.

1 opmerking:

Sarah zei

Zie ook www.kick-sova.nl

 
Site Meter