dinsdag 2 maart 2010

Nascholing muziek- en euritmietherapeuten, 6 maart


De kracht van de terughouding

Wat kunnen muziektherapeuten en euritmietherapeuten van elkaar leren? Heeft de toon een beweging en de beweging een klank? Aan de hand van enkele intervallen willen we proberen deze fenomenen beleefbaar te maken en de therapeutische werking ervan te onderzoeken. Een therapie is gebaat bij eenvoud en intensiteit van de enkele oefening – de werking komt immers al uit de toon en de beweging zelf! Naast een gezamenlijk deel, waarin luisteren en bewegen centraal staan, zal er in groepen worden gewerkt. Voor iedere beroepsgroep zal vanuit beide therapierichtingen geoefend worden, vakinhoudelijk als het de eigen therapie betreft en ‘vakoverschrijdend’ als het de andere therapie betreft. Vakinhoudelijk deel voor de muziektherapeuten: het ‘verborgen’ interval. Vakinhoudelijk deel voor de euritmietherapeuten: toonheileuritmie.

Docenten: Emilie de Lanoy Meijer, muziektherapeut en Gertrud Mau, euritmietherapeut.
Accreditatie: 4 uur
Tijd: zaterdag 6 maart, 10.00 uur
Plaats: Malakkastraat 150, 2585 SV Den Haag
Kosten: € 30
Aanmelding en contact: Tel.: 070 355 1093, email: edlm@casema.nl

Geen opmerkingen:

 
Site Meter